Lärarnas Riksförbund

Kritiken mot religiösa friskolor ökar – Lärarnas Riksförbund välkomnar debatten

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 08:58 CEST

Moderaternas skolpolitiska talesman Margareta Pålsson meddelade i helgen att partiet nu kan tänka sig att ändra reglerna för religiösa friskolor.
– Lärarnas Riksförbund välkomnar moderaternas ändrade hållning och anser det väsentligt och angeläget att regeringen tar ansvar för att alla barn får en undervisning som vilar på vetenskaplig grund, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Redan våren 2006 väckte Lärarnas Riksförbund frågan om religiösa friskolor i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter. Metta Fjelkner ser nu med stort intresse på den utveckling som frågan fått i debatten.

Den senaste tiden har kritiken varit hård mot att den religiösa sekten Plymouthbröderna, som undviker kontakt med personer som inte delar deras tro, ska få starta friskola. Vilket godkänts såväl av Skolverket och länsrätten.

– Det nu aktuella exemplet med att Plymouthbröderna ska starta en friskola och att debatten av lämpligheten av detta är intensiv efter det att Skolverket gett sitt tillstånd vittnar om behovet av en lagskärpning, menar Metta Fjelkner.

– Skolan skall verka inkluderande, inte exkluderande. Att låsa in elever i miljöer där man inte tillåter kontakt med det som inte är officiell rätt religiös inriktning är fel, säger Metta Fjelkner.

– Med de nya ställningstaganden som moderaterna nu gjort är det viktigt att fp, c och m sätter press på kd i frågan om religiösa friskolor. För elevers rätt att få en allsidig undervisning baserad på vetenskaplig grund och i enlighet med den demokratiska värdegrunden och alla elever rätt enligt barnkonventionen att själv få välja religion eller livsåskådning, understryker Metta Fjelkner.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund (LR) är det enda fackförbundet i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom SACO.