Moderaterna

Kritiken mot SCB kräver åtgärder

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 09:00 CEST

- Den kritik som tre nationalekonomer i dag på DN-debatt riktar mot SCB är allvarlig. Är det så att SCB felaktigt har uppvärderat den svenska tillväxten är det en politisk skandal. Då har SCB felaktigt påverkat inte bara förutsättningarna för valet 2002 utan också debatten om reformbehovet i den svenska ekonomin liksom fördelarna med euron för Sveriges del. Det får när det gäller en statlig myndighet som SCB inte finnas något utrymme för seriösa misstankar av det slaget. Det svar som SCB i dag har lämnat på kritiken är inte mer uttömmande än att frågetecknen kvarstår.

- Den kritik som tre nationalekonomer i dag på DN-debatt riktar mot SCB är allvarlig. Är det så att SCB felaktigt har uppvärderat den svenska tillväxten är det en politisk skandal. Då har SCB felaktigt påverkat inte bara förutsättningarna för valet 2002 utan också debatten om reformbehovet i den svenska ekonomin liksom fördelarna med euron för Sveriges del. Det får när det gäller en statlig myndighet som SCB inte finnas något utrymme för seriösa misstankar av det slaget. Det svar som SCB i dag har lämnat på kritiken är inte mer uttömmande än att frågetecknen kvarstår.

Det säger konstitutionsutskottets ordförande riksdagsman Gunnar Hökmark i en kommentar till uppgifterna om att SCB övervärderat den svenska ekonomins tillväxt.

- Kritiken mot SCB är så allvarlig och fundamental att den kräver särskilda åtgärder. För det första måste frågan om den svenska ekonomiska statistikens trovärdighet klargöras. Därför bör en kontrollkommission tillsättas med företrädare för Eurostat och med internationella ekonomer. En viktig uppgift för denna kommission bör bli att granska grunderna för de tillväxtbedömningar av bland annat IT-sektorn som SCB gjort jämfört med andra europeiska länder. En annan viktig uppgift blir att pröva de uppvärderingar som SCB gjort inom andra områden.

- Är det så att SCB systematiskt har uppvärderat den svenska tillväxten måste ansvaret för detta klargöras fullt ut. Det gäller ledningen för SCB men också frågan om kontakterna med regeringskansliet. SCB får inte ha en ledning som av politiska skäl anpassar den statistik som ligger till grund för samhällsdebatten.

- Dessutom måste frågan om SCB som en regeringsmyndighet ifrågasättas. Den statistik som lägger en grund för samhällsdebatten måste utformas av en myndighet som är fristående och som har en fullständig integritet. Av det skälet finns det anledning att diskutera om SCB i framtiden bör vara en myndighet som lyder under riksdagen. Det får inte finnas någon misstanke om att statistiken utformas för att gå regeringskansliets intressen till mötes, säger Gunnar Hökmark.