Centerpartiet

Kritiserar regeringens passivitet runt riksintressen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 12:52 CEST

Alliansen tillsatte en utredning av riksintressen i syfte att frigöra mark för bostadsbyggande.

Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, Ola Johansson, är skarpt kritisk till att regeringen förhåller sig helt passiva till utredningens förslag.


Boverket bedömer att det behövs drygt 700 000 nya bostäder fram till 2025. För att klara det krävs förenklade byggregler och flexiblare tillämpning av riksintressen så att mer byggbar mark frigörs.

Frågan togs i dag upp som interpellation i riksdagen.

- Riksrevisionen kritiserar staten för hanteringen av riksintressen som hindrar bostadsbyggande i hela landet. Därför tillsatte Alliansen en utredare som levererade ett material som nu samlar damm på regeringskansliet, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Ola Johansson menar att bostadsbyggandet blir lidande av regeringens saktfärdiga agerande.

- Regeringen väljer att förhålla sig passiv till problem som av många anses sätta käppar i hjulet för en önskad utveckling med fler bostäder, kollektivtrafik och infrastruktur, allt från cykelvägar till höghastighetståg, säger Ola Johansson.

- Vi behöver mera mark för byggande med större möjlighet för kommuner att själva väga intressen som står emot varann och bebygga den mark som är lämpligast, säger Ola Johansson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.