Fortum Sverige AB

Kritiskt höga flöden i Klarälven

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 14:56 CEST

Tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland ökas nu under eftermiddagen från 565 till 625 kubikmeter per sekund. Det görs för att möte kulmen på årets vårflod som förväntas inom det kommande dygnet. Detta kommer att få märkbara konsekvenser utmed delar av Klarälven. I Trysil på den norska sidan gränsen upplever man just nu ett hundraårsflöde.

Under fredagen meddelade Fortum att tappningen förbi Höljesdammen skulle ökas upp till 475 kubikmeter per sekund i förebyggande syfte. Under helgen kom det lokalt betydligt mer nederbörd än prognostiserat. I stället för 25 till 40 mm kom det lokalt upp till 60mm nederbörd i Höljesdammens tillrinningsområden. Nu ökas tappningen ytterligare, upp till 625 kubikmeter per sekund. En kritisk gräns för påverkan går någonstans mellan 500 och 600 kubikmeter per sekund. I Trysil på den Norska sidan gränsen upplever man nu ett så kallat hundraårsflöde det vill säga det största flödet som i genomsnitt kan uppstå under en hundraårsperiod.

"Vi får gå tillbaka till 1995 för att hitta en liknande situation som dagens. Då passerade 800 kubikmeter per sekund vid Höljesdammen. Nu ökar vi tappningen till 625 kubikmeter per sekund för att hantera kulmen på tillrinningen som förväntas inom det närmaste dygnet. Målsättningen är att så långt det är möjligt begränsa skadeverkningar. Liksom tidigare är det framförallt de övre delarna av Klarälven som påverkas. Längre ned räknar vi dock med högre flöden än normalt för vårfloden. Vi har löpande avstämningar med berörda myndigheter som länsstyrelsen, kommunernas räddningstjänster, SMHI och MSB för att följa utvecklingen och tillsammans med dem vidta åtgärder, säger Fortums Jens Bjöörn.

Även om många utmed Klarälven tyvärr kommer att drabbas av en ovanligt kraftig vårflod så har möjligheten att reglera vid Höljesdammen gjort det möjligt att dämpa effekterna från årets vårflod. Utan Höljesdammen skulle det periodvis kommit betydligt större mängder vatten nedströms. Som mest har tillrinningen till Höljesdammen varit närmare 200 kubikmeter per sekund större än tappningen. Årets vårflod har varit mycket svår att bedöma med stora mängder snö som snabbt smält undan kombinerat med stora nederbördsmängder.

Fortum räknar med att kulmen nås inom det närmaste dygnet. Väderläget ser stabilt ut under de närmaste dagarna. Snön har i stort sett smält undan och endast små mängder nederbörd är att vänta. Fortum uppmanar dock alla utmed Klarälven att följa nyhetsrapporteringen och väderläget. Än är det för tidigt att blåsa faran över för fortsatt mycket höga flöden. Under morgondagen kommer en ny lägesbedömning att göras tillsammans med berörda myndigheter.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kraftproduktion Sverige, 070 298 41 25
Per-Oscar Hedman, koncernkommunikation, 070 214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum