Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Kroatien nära EU-medlemskap

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:01 CET

Bred majoritet för att Kroatien ska bli medlem i EU när Europaparlamentet röstade ja till 2010 års utvidgningsrapport.

- Kroatiens EU-medlemskap kommer att stärka EU, och blir ett bevis för normaliseringen av läget i det f d Jugoslavien, säger europaparlamentariker Göran Färm (S), som deltog i debatten. Kroatiens EU-medlemskap kommer att stärka stabiliteten i regionen och bli ett starkt incitament för andra länder på Västra Balkan att driva igenom de reformer som krävs för att bli medlem i EU.

- Europaparlamentet anser att Kroatiens medlemskapsförhandlingar bör kunna slutföras under första halvåret i år, fortsätter Göran Färm. Det betyder i bästa fall medlemskap 2012, men kanske mer sannolikt 2013.

Parlamentet berömmer Kroatien för de betydande framsteg som gjorts, men kräver ytterligare reformer på områden som fortfarande är problematiska. Resolutionen uppmanar Kroatien att mobilisera alla insatser under våren för att bland annat stärka offentlig förvaltning och rättsväsende, intensifiera kampen mot korruption och samarbeta fullständigt med Internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY). Statsstöden till främst varvsindustrin behöver också åtgärdas.

- Parlamentet uppmanar också på mitt förslag Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att samarbeta med kroatiska utredare för att bringa klarhet i den s k "Sanader-affären". Kroatiens f d premiärminister, den konservative politikern Ivo Sanader, sitter häktad för korruption i Österrike på begäran av kroatiska myndigheter. I samband med den affären påstår Sanaders f d partikassör att pengar har använts på oegentligt sätt för att underlätta Kroatiens inträde i EU. Det måste utredas inte bara av Kroatien, utan även av EU, eftersom korruption förutsätter två parter, fortsätter Göran Färm. I denna fråga var motståndet massivt från den konservativa EPP-gruppen i parlamentet, men kravet vann stor majoritet.

- De kroatiska myndigheterna måste också inse att reformprocessen måste fortsätta även när medlemskapsförhandlingarna är avslutade för att landet och dess medborgare fullt ut ska kunna dra nytta av fördelarna med ett EU-medlemskap, avslutar EU-parlamentariker Göran Färm (S).


Emma Karlsson

Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 75 65

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64