Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Kroatiskt industribolag förbereder bud på Cefour Wine

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 08:24 CEST

Cefour har under en tid fört samtal med en intressent avseende ett uppköp av hela Cefour. Intressenten är ett Kroatiskt industribolag, som är mycket intresserade av att integrera Cefours förpackningslösning i sin verksamhet. Det kroatiska bolaget ser ett uppköp av Cefour som en möjlighet att uppnå synergier och få tillgång till Cefours upparbetade globala försäljningskanaler för att själva med sina egna viner nå en global marknad.

Det som har diskuterats är att budet skall ligga i nivån 40-45 öre, vilket motsvarar en bolagsvärdering om ca 170-195 MSEK. Detta ger en budpremie från dagens sista betalkurs på ca 100%. Det formella due dilligence arbetet är preliminärt planerat till första veckan i augusti. Den indikativa budnivån om 40-45 öre är förankrad hos de två huvudaktieägarna i Cefour, Krönlein-Andersson & Co AB samt Capillum Holding AB. Huvudägarna ställer sig positiva till budnivå och tycker att det är en rimlig värdering i det läge som Cefour nu befinner sig i.

Handeln i aktien kommer att återupptas idag kl 09.00

Mer information från styrelsen kommer inom kort.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Krönlein, Styrelseordförande 

mats@cefourwine.com

Tel: +46 (0)709 - 32 50 06

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com