Nättidningen Payback / Payback Sverige

Krog, kommun och polis i olagligt samarbete kring väst- och personförbud i Boden!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 15:01 CEST

Nattklubben Lotus, polisen samt kommunens alkoholhanläggare i Boden har sedan september ett samarbete med avsikt att stoppa personer med koppling till så kallade kriminella nätverk. Uppgiften framgår ur en artikel i Kuriren idag. Fem personer från Hells Angels MC uppges ha nekats inträde varvid de självklart begärt att få ta del av avtalet ifråga. Då vakterna ifråga vägrade uppge namn och/eller tjänstenummer tog två personer mycket föredömligt fram mobiltelefonerna och fotade och filmade varje enskild vakt. Såsom hela bikerkulturen bör göra framöver vid varje enskild kränkning av våra fri- och rättigheter.

Lasse Wierup kommenterar händelsen med att “Han tror att motivet med besöket kan vara att “testa” krögaren, som varit öppen med att personer i kriminella nätverk inte är välkomna. - Det stör dem naturligtvis. Särskilt på mindre orter där det finns färre nöjesställen”.

Vad vare sig reportrarna Johanna Hövenmark och Natalie Westlöf, Catrin Hedqvist – länsvakthavande befäl vid polisen eller Lasse Wierup reagerar på eller förhåller sig till är de faktum att ett västförbud och eller personförbud där kommun eller polis samverkar eller agerar för förbudet är olagligt. Riksdagen tog klar och tydlig ställning emot ett sådant förbud i våras och åtta olika domslu i frågan talar samma tydliga språk: Västförbud är förbjudet och inga myndigheter eller myndighetsutövande personer får verka för sådant förbud då all myndighetsverksamhet ska ske under lagarna, enligt Regeringsformen.

Artikeln är således ett fullödigt bevis på att vare sig journalister, Wierup, polis eller kommun är intresserade av upprätthållandet av ett rättssäkert samhälle och att myndigheter faktiskt arbetar utefter och respekterar lagen. Ett mycket allvarligt symptom i ett redan sjukt land som inte längre förmår upprätthålla medborgerliga rättigheter och friheter och som gått ifrån varje medborgares rätt till lika behandling inför lagen.

Nåväl, mycket mer kommer angående detta ärende framöver…

Om du vill fred, rusta för krig

Länk till artikeln:
http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6583924

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name