Rikspolisstyrelsen

Krogkontroll i Mora/Orsa

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 10:02 CET

Lördag-söndag 28-29/10 –06 kl 18 – 02 genomfördes en sk krogkontroll i Mora/Orsa. Kontrollen gjordes i samverkan mellan polis, alkoholhandläggare, Räddningstjänst, Lotteriinspektionen samt Miljökontoret Mora/Orsa.
I gruppen ingick 10-talet personer och ca 15 näringsställen kontrollerades (pizzerior, restauranger och krogar).

Brister av olika slag konstaterades på de ställen som kontrollerades.

Restauranger med alkoholtillstånd kontrollerades särskilt vad det gäller ordning, nykterhet och servering till underåriga.

Det kunde konstateras att berusningsgraden på flera ställen var hög och starka anmärkningar finns mot två restauranger där överservering kunde iakttagas. På en av dessa restauranger var det dessutom dålig uppsikt över serveringslokalen.

Rapport om detta kommer att redovisas till tillstånds och tillsynsmyndigheten.

På en av restaurangerna i Mora anträffades en person som visade tydliga tecken på narkotikapåverkan varför en förundersökning med misstanke om ringa narkotikabrott inleddes och sedvanlig provtagning gjordes.

Livsmedelshygienen vid de 7 matställen som kontrollerades var varierande.

Några kök var välstädade med bra ordning och säker livsmedelshantering. Andra kök uppvisade däremot brister inom flera områden som personlig hygien, underhåll samt förvaring, upptining och varmhållning av livsmedel.

Uppföljningsbesök kommer att göras på flera matställen med anledning av bristerna.

Ytterligare information om krogkontroller kan lämnas av insp L.G Jansson, Borlänge tel 070-624 17 97.Bo Persson
kommissarie
0243-671 55
070-654 47 80