Kronägg AB

Kronägg lägger ägg i rätt korg

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 10:04 CEST

Ägg har sedan länge levererats i engångsemballage i papp till dagligvarugrossisterna. Nu går Kronägg i bräschen för branschen och övergår till en betydligt mer miljövänlig SRS-back.

Från och med den 2 september levererar Kronägg sina ägg till ICA-grossist i Svenska Retur Systems modulanpassade backar och det är man först ut med i äggbranschen. Backarna har betydligt bättre staplingsegenskaper som underlättar sampackning med andra varor. År 2012 genomförde Svenska Retursystem i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, en studie som visar att en övergång från engångsemballage i papp reducerar CO2-utsläpp med 44%.

ICAs nya anläggning i Helsingborg är anpassad för moderna retursystem som har flera fördelar över enklare lösningar med pappkartonger för engångsbruk. Det kommer till exempel att signifikant reducera tidsåtgången vid lagerplockning. ”Logistik är otroligt viktigt för ICA. Tillsammans såg vi en möjlighet att utveckla transportflödet och minska miljöpåverkan.” säger Bengt-Göran Andersson, Divisionschef på Kronägg. ”Det stämmer också väl in i vår strävan att leverera livsmedel av hög kvalitet med så liten miljöinverkan som möjligt.”

Det finns idag en stor efterfrågan på en mer resurseffektiv livsmedelsproduktion med mindre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kronägg bedriver ett kontinuerligt arbete för att minska produktionens miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete är man sedan februari 2013 ansluten till UN Global Compact som arbetar för Corporate Social Responsibility (CSR). Arbetet utgår från 10 grundläggande principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och anti-korruption.

För mer information, kontakta
Bengt Göran Andersson, Divisionschef
Tel: +46 (0)435 340 91
E-post: bengt.andersson@kronagg.se
Hemsida: www.kronagg.se

Kronägg AB ingår i Danaeg koncernen, som ägs av svenska och danska äggproducenter. Koncernen har sin huvudverksamhet i Sverige och Danmark och omsätter ca 1,3 miljarder SEK år 2012.