Regionförbundet södra Småland

Kronoberg får 1,3 miljoner till utveckling av missbruks- och beroendevård

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:01 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse med Regionförbundet södra Småland för att utveckla missbruks- och beroendevården under 2010. Målet är att alla som är i behov av missbruks- och beroendevård ska få bästa möjliga vård.

Totalt fattar SKL överenskommelser med landsting och kommun-/regionförbund för 2010 som uppgår till 27 miljoner, varav 1,3 miljoner kr går till Kronobergs län.

– Vi vill med den här satsningen stärka kvaliteten på insatserna, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Närmare 150 kommuner har tillsammans med hälso- och sjukvården startat ett utvecklingsarbete med hjälp av stödet.

Den bärande idén är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för utveckling av missbruks- och beroendevård. SKL ska bygga upp ett kvalificerat stöd och utveckla en långsiktig struktur för kunskapsutveckling och samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-verksamheter, universitet och högskolor. SKL:s initiativ baseras på en överenskommelse med regeringen.

Kronobergs län har färdigställt sin genomförandeplan för 2010.

– Under året ska vi, med hjälp av arbetsgrupper på olika nivåer och från olika organisationer, arbeta med att förbättra vårdkedjan och förtydliga ansvar och roller inom missbruks- och beroendevården. Kvalificerad personal ska lära sig att utbilda i framgångsrika metoder. Dessutom ska en omfattande basutbildning för personal som möter människor med beroende genomföras under året, säger Ferenc Ary och Per Svensson, processledare i Kronoberg.

Mer information om projektet Kunskap till praktik finns på www.rfss.se och SKLs webbplats.

För mer information kontakta:

Marita Eriksson, samordnare Regionförbundet södra Småland, 0470-77 85 13, 0768 - 79 83 84

Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik på SKL, 070-484 32 54

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.