Exportrådet

Kronoberg har störst export per invånare i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:50 CET

När Magnus Ahlsteiner i maj 2006 tillträdde som Exportrådets Regionala Exportrådgivare i Kronoberg började han en kartläggning av näringslivet i Kronoberg och han konstaterar att Kronoberg har störst export per capita i hela landet.

- Det är kul att se att Kronoberg har så starkt näringsliv jämfört med många andra regioner i Sverige. Att Kronoberg dessutom toppar listan över Sveriges län att exportera mest per person känns mycket glädjande, men kanske inte så förvånande. Man känner ju verkligen att det händer mycket bland företagen i länet, säger Magnus Ahlsteiner, Regional Exportrådgivare i Kronoberg.

Om man tittar på Kronobergs ställning när det gäller export per capita, toppar Kronobergs län listan över samtliga län. Då slår man ut den totala exporten i länet per invånare och varje person ”exporterar” för 160 000kr per år, vilket är bäst i landet. På andra plats kommer Dalarna med 140 000kr per capita och på tredje plats Stockholm med 139 000 kr per capita. (källa SCB)

De största mottagarländerna för exporten från Kronoberg är Norge, USA, Tyskland, Danmark och Nederländerna. Och de största exportbranscherna är parti- och agenturhandel utom med motorfordon, tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning, massa-, pappers- och pappersvarutillverkning och tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. (källa SCB)

-Som ny exportrådgivare i Kronoberg är det naturligtvis angenämt att se vilken exportmognad som finns. Många större företag har stor exportandel och drar ibland med sig mindre företag ut på export. Det är viktigt att de små företagen får en chans att växa och export är en förutsättning för att lyckas. Här tror jag att Exportrådet kan hjälpa till att förbereda dessa företag på hemmaplan inför exportsatsningen. Väl ute, finns ju bland andra Exportrådets utlandskontor till hands för att kunna finna nya kanaler och nya kunder för vidare tillväxt, säger Magnus Ahlsteiner.

- Vi hjälper företagen med att förbereda sig genom en strukturerad process som vi kallar Steps-to-Export. Här möts vi 4-6 halvdagar för att gå igenom processen. Min hjälp till företagen är kostnadsfri. Målet är att öka kunskapen om hur man praktiskt bedriver en exportsatsning, med andra ord, få företag att lyckas med sina exportsatsningar utan att spendera för mycket pengar, fortsätter Magnus.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Ahlsteiner, Regional Exportrådgivare i Växjö, tel 0734-474311

Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93