Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kronoberg står bakom Refarm 2030

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 11:44 CEST

I en gemensam skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställer sig nu Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet gemensamt bakom projektansökan om ett nationellt centrum för reformering av svensk livsmedelsproduktion i Kronobergs län.

Initiativet som går under namnet Refarm 2030 ser maten som ett verktyg för att återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Initiativet handlar även till stora delar om hållbarhet och innovation inom de berörda områdena.

- Den svenska livsmedelsproduktionen skulle förbättras ytterligare med hjälp av ett nationellt centrum. Det skulle passa alldeles utmärkt att detta placeras här i vårt län då vi redan arbetar offensivt för att utveckla livsmedelskedjan. För ett bra resultat är det viktigt att erfarenhet och innovation kopplas samman och att vi ständigt utvecklar vår kunskap, säger Ingrid Burman, Landshövding i Kronobergs län.

Kronoberg har lång tradition av samverkan och strategiskt arbete kring hållbar konsumtion. Genom detta har länet skaffat kunskaper och erfarenheter som genom ett nationellt centrum kan göras tillgängligt för hela landet.

- Kronoberg verkar för en cirkulär ekonomi, där vår konsumtion är hållbar ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi hoppas därför att staten är intresserad av att ta tillvara detta regionala initiativ och se det som en nationell angelägenhet, säger Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg.

Förutom ökad matproduktion handlar Refarm 2030 även om tillväxt, där fler arbetstillfällen och ökad självförsörjningsgrad i tätort såväl som landsbygd är centrala delar.

- Ett nationellt centrum i Växjö skulle förstärka vår profil som Europas Grönast Stad ytterligare samtidigt som vi får en jobbtillväxt i en intressant hållbar näring, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Refarm 2030 samlar många intressen och perspektiv. Genom initiativet sluter bland annat näringsliv, kommuner, regioner och akademi upp för att tillsammans utveckla svensk livsmedelsproduktion.

- I vårt arbete för kunskap som bidrar till ett hållbart samhälle krävs det samverkan kring hälsa, livsmedelsstrategi och stadsutveckling, säger Peter Aronsson, vikarierande rektor vid Linnéuniversitetet. Refarm kan bli en sådan samlande kraft, som samtidigt kan bli en bas för kunskap och lärande i samhället.

Kronoberg står nu redo för utmaningen att genom ett nationellt centrum verka för nya jobb och ökad produktion genom klimatsmarta lösningar, ny teknik och innovationer. Förhoppningen är att landsbygdsministern ställer sig positiv till att träffas för samtal kring möjligheterna med Refarm 2030.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Anders Meijer, funktionsledare Tillväxt- och landsbygd, tel. 010-223 74 15, anders.meijer@lansstyrelsen.se

Region Kronoberg
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, tel. 0470-58 30 27, christel.gustafsson@kronoberg.se

Växjö kommun
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, tel. 0470-433 84, anna.tenje@vaxjo.se

Linnéuniversitetet
Catherine Legrand, institutionen för biologi och miljö, tel. 0480-44 73 09, catherine.legrand@lnu.se