Socialdemokraterna

Kronofogden i kris ännu ett bevis på misskött statsförvaltning

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:34 CEST

Regeringen missköter statsförvaltningen, säger vice ordförande Lars Johansson (s) i Skatteutskottet som en kommentar till att Kronofogden vill varsla 150 personer.

-Genom att regeringen inte följer med vad som sker i verken kommer olika ekonomiska problem som överraskningar. Tullverket var exemplet i våras och nu är det Kronofogdemyndigheten. Kronofogden vill varsla i en situation när arbetsvolymen för verket snarare blivit större genom ökat ärendeinflöde kring skuldsanering och utmätning.

Britta Rådström (s), ansvarig för ämnesområdet i utskottet fyller i:
- När finansministern i maj 2007 lämnade propositionen "En fristående kronofogdemyndighet" varnade vi socialdemokrater för de ekonomiska konsekvenserna. Vi förordade en lösning som tillgodosåg alla rimliga krav på självständighet och partsneutralitet för Kronofogdemyndigheten, samtidigt som resurserna för administrativt arbete kunde minskas till förmån för operativ verksamhet genom viss samverkan med Skatteverket. Finansministern och den borgerliga riksdagsmajoriteten valde dock den dyrare lösningen och nu hotar arbetsuppgifter att inte bli utförda inom rimlig tid.


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna