Kronofogdemyndigheten

Kronofogden på export

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 12:32 CEST

Ett samarbete har inletts mellan Kronofogden i Sverige och den Georgiska motsvarigheten, National Bureau of Enforcement, NBE. Samarbetet är ett utvecklingssamarbete inom frågor som rör indrivningsverksamhet. Samarbetet är i linje med Georgiens önskan att närma sig EU.

– Vi är mycket glada över att samarbetet med Georgien har kommit igång. Det är myndighetens första internationella uppdrag, säger Sven Kihlgren chef för Kronofogdens verkställande verksamhet. Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till våra kollegor i Georgien.

Kronofogden hoppas kunna bidra med erfarenheter från att bedriva en effektiv verksamhet och samtidigt vara opartisk.

– För oss är balansen viktig mellan indrivning och ett förebyggande arbete, säger Sven Kihlgren. Den som har en skuld att fordra måste få betalt och den som har en skuld att betala ska samtidigt få stöd och vägledning för att klara ut sin skuldsituation.

En grundläggande funktion i ett samhälle, när en skuld inte kan betalas, är att det finns en verkställande myndighet som på ett rättssäkert och transparent sätt kan agera. Myndigheten har också till uppgift att säkerställa balansen mellan borgenärens rätt att få betalt och gäldenärens grundläggande rättigheter.

– Samarbetet med den svenska Kronofogden stödjer vår strävan att närma oss EU, säger Georgiens ambassadör, Mr Amiran Kavadze. Vår förhoppning är också att det i förlängningen kan leda till ett ökat intresse och trygghet för investeringar i vårt land. Det är till nytta för tillväxt och utveckling av Georgien.

Ett långsiktigt samarbete kommer att etableras med National Bureau of Enforcement, NBE i Georgien. Projektet kommer att löpa över tre år och finansieras av Sida. Projektet är ett utvecklingssamarbete och kommer att handla om såväl arbetsmetoder, kompetens- och ledarförsörjning som strategier och rättsäkerhet. Medarbetare från Kronofogden i Sverige finns redan på plats och arbetar i Tbilisi.

Kontaktpersoner:
Sven Kihlgren, chef för Kronofogdens verkställande verksamhet
Direkttel: 010-574 82 09

Mr. Amiran Kavadze, the ambassador of Georgia
Direkttel: 08-678 02 60

Åke Lundholm, Pressekreterare
Direkttel: 010-574 82 93