Kronofogdemyndigheten

Kronofogden vill minska utanförskapet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:35 CET

– Vi vill hjälpa människor, inte stjälpa dem, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde och chef för Kronofogden. Vi hjälper både dem som har pengar att fordra att få betalt, samtidigt som vi också hjälper den som har en skuld att betala med stöd och vägledning för att klara ut sin skuldsituation.

Vi på Kronofogden har en dubbel roll som är avgörande för att både vårt kreditsamhälle ska fungera och för att människor ska kunna få balans i sin ekonomi. I lågkonjunkturens spår har den hjälpen varit extra viktig att ge till många.


– Vi är särskilt glada över våra insatser lyckats bidra till att färre barn och ungdomar hamnar i skuldfällan, säger Eva Liedström Adler. På sex år har antalet omyndiga barn som är skuldsatta halverats. Barn ska aldrig kunna skuldsättas för att de behöver gå till doktorn. Det är föräldrarnas ansvar. 

Positivt är också att ungdomarnas andel av ansökningar av obetalda sms-lån har minskat kraftigt. De står i dag för endast en femtedel av alla ansökningar jämfört med 2007, då var andelen dubbel så stor. Även obetalda mobiltelefonskulderna minskar. Kronofogden samarbetar med kommuner och bostadsbolag för att utveckla arbetssätt som gör att vräkningar där barn och unga berörs ska kunna undvikas.

– Jag tycker att det är viktigt att alla förstår att vi på Kronofogden inte bara kommer hem till folk och tar deras TV-apparater, säger Eva Liedström Adler. Vi har inlett en försöksverksamhet, där vi ringer till skuldsatta personer som har fått sin första obetalda skuld inlämnad för indrivning. Syftet är att ge dem vägledning och råd för att klara sin skuldsituation, då vi vet att många blir handlingsförlamade av att inte kunna betala sin skuld. Att inte kunna betala sina räkningar är skambelagt i vårt land. Många har kanske en felaktig bild av Kronofogden och vågar därför inte kontakta oss i tid. Av de personer som vi ringde, betalade drygt 80 procent sin skuld direkt jämfört med 65 procent av dem som vi inte kontaktat.

– Vi vill ge skuldsatta människor verktyg för att hantera en besvärlig ekonomisk situation, säger Eva Liedström Adler avslutningsvis. Jag tror att de flesta förstår att de som har rätt att få betalt för en vara eller en tjänst ska få det, och de som har svårigheter med att betala samtidigt får vägledning och hjälp med hur de ska göra. 

Exempel på överskuldsättningen och att utanförskapet börjar plana ut:

  • Under 2010 uppgick antalet ansökningar om betalningsförelägganden till 1,2 miljoner, lika många som föregående år.
  • För första gången har antalet ansökningar om betalningsförelägganden som rör obetalda sms-lån minskat, och det med hela 40 procent jämfört med förra året.
  • Under 2000-talet har antalet personer med skulder för indrivning minskat med 13 procent, från nästan 570 000 år 2000 till dagens dryga 490 000.
  • 4 900 personer fick sin ansökan om skuldsanering beviljad, en ökning med 20 procent.
  • De allra flesta, 95 procent, klarar av sin skuldsanering och får möjlighet till ett skuldfritt liv.
  • Trots lågkonjunkturen har antalet vräkningar av familjer där barn berörs har inte ökat som vi befarat Vi ser en minskning med 12 procent sedan mätningarna inleddes 2008. Under förra året berördes 632 barn, en ökning med endast 2 procent jämfört med föregående år.

Vår årsredovisning, hittar du här:  https://ines.rsv.se/download/18.70ac421612e2a997f8580002744/KFM_arserdovisning_2010.pdf

Mer information överskuldstättning hittar du på vår webbplats www.kronofogden.se

Intervjuer med Eva Liedström Adler, rikskronofogde, bokas genom Åke Lundholm.

Anders Andersson, verksamhetscontroller
Mobil telefon: 010-0760-26 20 66

Åke Lundholm, pressekreterare
Mobiltelefon: 070-823 44 47