Karolinska Institutet, KI

Kroppsliga symtom vid depression kan orsakas av energibrist på cellnivå

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 16:04 CEST

Långvariga somatiska (kroppsliga) symtom vid depression är ”funktionella” i betydelsen att cellfunktionen är störd och det finns en biomedicinsk grund till dem. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Depressionssjukdom drabbar cirka en fjärdedel av befolkningen vid något tillfälle under livet. En stor andel av denna grupp har långvariga eller kroniska diffusa ohälsosymtom som ger nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Symtomen kan vara tinnitus (öronsus), hörselnedsättning, syn- eller ögonsymtom, muskelvärk och trötthet. Begreppet ”funktionella somatiska symtom” används ofta som beteckning för de kroppsliga symtomen vid depression och avser störning utan påvisbar biomedicinsk bakgrund.

Överläkare Ann Gardner har i sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet påvisat en störd mitokondriefunktion hos en patientgrupp med depression och hörsel-, syn/ögon- och muskelsymtom. Patienterna med lägst tillverkning av cellenergi hade mest besvär av diffusa kroppsliga symtom och trötthet.

Depression och de somatiska symtom som är vanliga vid depressionssjukdom är också vanliga symtom hos patienter med så kallade mitokondriella sjukdomar. Dessa tillstånd orsakas av minskad tillverkning av cellenergi (ATP) i mitokondrierna, cellernas energifabriker. Sedan upptäckten i slutet av 1980-talet att mutationer i mitokondriernas eget DNA kan orsaka sjukdom har ”mitokondriell medicin” blivit ett stort forskningsområde.

Vid demenssjukdomar kan ett minskat upptag i hjärnan av ett radioaktivt spårämne ses vid hjärnblodflödesundersökning. Orsaken anses vara nedsatt funktion eller förlust av hjärnceller. Både minskat och ökat spårämnesupptag kan ses vid psykiatriska tillstånd och mitokondriella sjukdomar. I en av studierna i avhandlingen påvisades skillnader i spårämnesupptaget mellan depressionspatienter med och utan tinnitus bland annat i hörselbarken. I en annan studie påvisades samband mellan ökat spårämnesupptaget i några hjärnregioner och sänkt aktivitet av ett mitokondriellt enzym. Sambandet talar för att avvikande spårämnesupptag vid psykiatriska tillstånd delvis skulle kunna orsakas av speciella cellegenskaper.

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna avhandling att de långvariga somatiska symtomen vid depression är ”funktionella” i betydelsen att cellfunktionen är störd, och att det finns en biomedicinsk grund eftersom avvikelser kunde påvisas med nya metoder. Fortsatt forskning behövs för att utreda hur vanligt det är att de hittills medicinskt oförklarade vanliga somatiska symtomen vid psykiatriska tillstånd kan kopplas till störd mitokondriefunktion.

Avhandlingens titel:
Mitochondrial dysfunction and alterations of brain HMPAO SPECT in depressive disorder: perspectives on origins of “somatization”

Författare:
Ann Gardner, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet, telefon 08-590 912 55 eller 08-578 389 70, e-post agtorndal@odenhall.se

Disputation:
Onsdag 12 maj 2004, kl. 13.00, Sal H3 blå, Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet Huddinge Campus.