LUSH - Färsk Handgjord Hudvård

Kroppsmålning mot djuphavstrålning

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 11:46 CEST

Fototillfälle

När: 12.00 Onsdag 10e September 2014.

Var: Kungstorget 5-7, 411 06 Göteborg

Vad: Ett slående konstverk kommer att målas upp på kroppen av en Lushanställd under förmiddagen för att sedan förstöras på några sekunder för att symbolisera den förstörelse och skada som sker på havsbotten av djuphavstrålning.

Mellan den 8e och 14e september 2014, kommer LUSHbutiker runtom i Europa, att driva en kampanj för att öka medvetandet om den förstörelse som orsakas av djuphavstrålning, och be europeiska regeringar att ställa sig bakom ett förbud av det som forskare kallat “den mest destruktiva fiskemetoden genom tiderna”. Den ideella organisationen BLOOM, som arbetar för marin konservation, slår sig samman med LUSH för att sprida information till allmänheten om hur det står till med djuphaven i Europa. Den 10e September, kommer personal att kroppmålas i en Lushbutik för att symbolisera den ofantliga artrikedom som finns i djuphaven och dess extrema sårbarhet för denna förstörelse.

Djuphaven är ett av de största habitat för vildliv som finns – med ett rikt utbud av marint liv inklusive koraller och svampar som levt i hundratals och till och med tusentals år. Men djuphavstrålare hotar dessa – med enorma, nedtyngda nät, kablar och stålplattor som väger mer än 2 ton var, som dras över havsbotten för att fånga en liten mängd “billig” fisk och ödelägger allt i sin väg.

Europeiska fiskeministrar diskuterar för närvarande en reform av EUs djuphavsfiske-reglering, framför allt det förslag som lagts fram om ett förbud av denna destruktiva fiskemetod: djuphavstrålning.

BLOOM och LUSH uppmanar därför allmänheten att lägga press på sina berörda ministrar och regeringar för att förbjuda djuphavstrålning. I Sverige, Eskil Erlandsson

Ett framgånsrikt implementerat förbud skulle innebära en historisk milstolpe i kampen för att skydda våra hav från meningslös förstörelse. Djuphavstrålning är en dyr, bränsleslukande, subventionsberoende fiskemetod, som inte har några positiva ekonomiska resultat, samtidigt som det förstör de naturliga habitatsom finns i Europas hav.

Ett förbud mot djuphavstrålning har uppmanats av fler än 300 internationella forskare.

Claire Nouvian, grundare av BLOOM säger: “Den mobilisering som sker av BLOOM och LUSH kommer spela stor roll för att låta europas regeringar veta att medborgare bryr sig om framtiden för vårt gemensamma marina arv och den största reservoaren av arter i havet. Frankrike har konsekvent stått i vägen för några framsteg kring detta djuphavsregelverke sedan starten, enbart för att skydda 10 franska bottentrålare som fiskar i engelska vatten. England behöver skydda sina havsdjup mot den förstörelse som orsakas av andra.”

Till redaktören:

Om BLOOM

BLOOM är en ideell organization som grundades 2004 av Claire Nouvian, baserad i Frankrike och Hong Kong, som arbetar mot den förstörelse som sker i våra hav, genom att sprida information, bedriva oberoendef forskning och lobba för förändring av politiska och privata/industriella regelverk.

www.bloomassociation.org/en


Om LUSH

Sedan etableringen för 18 år sedan har LUSH drivits av innovation och etik och lägger stor vikt vid användandet av färska ingredienser som ekologiska frukter och grönsaker. LUSH driver en strikt policy mot djurtester och stöttar rättvisemärkta- och kooperativa initiativ.