Xelera Communication AB

KRUt - EU-projekt med nytänkande Drupal-satsning för information och utbyte

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 18:13 CET

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, lanserade nyligen en helt ny webbplats, KRUt - www.smok.se/krut, med anledning av EU-projektet med samma namn. Tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Norge, beviljades SMoK ett bidrag på 16 miljoner kronor för projektet, som skall utveckla musik – och kulturskolornas verksamhet inom Kattegatt/Skagerackområdet:

– Fantastiskt roligt att EU förstår vikten och möjligheterna i att utveckla och stärka musik- och kulturskolorna! Vi i Norden säger ofta att vi är väldigt lika men där finns också många spännande olikheter som utgör lärdomar och inspiration. Med KASK-projektet följer roliga och spännande utmaningar för musik- och kulturskolorna, sa SMoKs ordförande Per Sjöberg när projektet blev offentligt.

Målet med projektet är att utveckla verksamheten inom fem nyckelområden; mångfaldsperspektivet, integration av ungdomar med funktionshinder, utveckling av professionella konstnärer, ökad digital kompetens och ökad utbildning i entreprenörskap. Resultaten av projektet skall även, i samverkan med universiteten i området, påverka den framtida lärarutbildningen för musik- och kulturskolornas personal.

På den svenska sidan deltar elva kulturskolor varav fyra är en del av Göteborgs stad. Övriga kommuner är Kungsbacka, Mariestad, Mölndal, Partille, Strömstad, Tjörn och Trollhättan.

Xelera underlättar utbytet

En viktig del av projektet är kontinuerligt utbyte och samarbete, något som är tänkt att underlättas och integreras i det vardagliga arbetet på skolorna genom en ny webbsajt. Prestigeuppdraget gick till Göteborgsbaserade och välrenommerade webbyrån Xelera Communication, som arbetar med publiceringsverktyget Drupal.

– Vi ville ha en sida där 160 kulturskoleanställda i Danmark, Norge och Sverige kunde kommunicera via text, filmer, foto, ljud, med mera. Sidan vi fick är attraktiv och lätt att arbeta med. Det är dessutom snyggt med specialdesign för projektets olika områden, säger Håkan Sandh, projektledare på SMoK.

Sidan, som är ljus och luftig, och utgör ett kommunikativt nav för EU-projektet. Den har utvecklats till den perfekta plattformen för kontakt mellan de deltagande skolorna. Genom att dela med sig av sin verksamhet, genom text, bilder och filmklipp, och hämta in kommentarer och feedback, knyts skolorna närmare varandra och hämtar inspiration.

Positiv motivation främjar aktivitet

Ett problem som kan uppstå med sajter av denna typ, är att användarna betraktar administration och deltagande som allt för krångligt, och heller inte upplever sig motiverade att delta i den utsträckning som är önskvärt. Även om sidan fortfarande befinner sig i en populationsfas, och väntas nå sin fulla målgrupp under våren, finns flera nytänkande lösningar för att sporra deltagarna.

Inlägg på sidan som drar till sig andra användares uppmärksamhet och kommentarer, får ett högt ”radioaktivitetsvärde”, vilket gör att de blir ännu mer synliga och de kan därmed nå ännu fler projektdeltagare. Dessutom är användarna knutna till sina respektive skolor. Alla deras aktiviteter bidrar till skolans status på sajten, och de flitigaste skolorna redovisas kontinuerligt på sidan genom en topplista.

- Jag har fått bra feedback från deltagarna i projektet. De flesta framhåller att det ser inbjudande ut, och tillägger dessutom att det är positivt att exempelvis kunna få tillgång till alla föredragshållares powerpoint-bilder via sidan, berättar Håkan Sandh på SMoK.

Fler nyhetsbaserade sajter från Xelera

I en mångfacetterad produktion - med ledande produkter både inom hemsidor och e-handel - har man under de senaste månaderna fått se flera styrkeprov från Xelera Communication när det gäller nyhetsbaserade sajter. Genom exempelvis SMok.se/KRUt, Damfotboll.com och Sportsday.se, har byrån visat fingertoppskänsla och god förståelse för vad besökare uppfattar som attraktivt och användarvänligt. Sajterna bygger på Open Source-plattformen Drupal, vilket gör underhåll och uppdatering av innehållet intuitivt och tillgängligt för administratören.

Detta innehåller KRUt:

- Mångsidiga möjligheter att skapa aktualitetsinlägg med text, bild och rörlig media.

- Fullt utbyggda möjligheter att kommentera och sortera det breda nyhetsmaterialet, som skapats av användarna.

- Stöd för avancerade gruppfunktioner, som omfattar rättigheter och delning av material på sajten.

- Ett avancerat system där artiklars ”radioaktivitetsvärde” är beroende av hur intressant andra användare bedömer att de är.

- Sporrande ranking där medverkande skolor belönas med positiv uppmärksamhet vid aktivt deltagande på sidan, allt för att stimulera sajtens användarpopulation att publicera, kommentera och knyta kontakter.

För mer information, kontakta

- Håkan Sandh, projektledare SMoK, hakan.sandh@smok.se

- Kenneth Bäck, VD Xelera Communication, kenneth.back@xelera.se

Om SMoK

SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, [Swedish Council of Schools for Music and the Arts], bildades 1997. Behovet uppstod framförallt p.g.a. att ingen regional- eller nationell nivå fanns. Behov av kontakter, uppföljning och utvecklingsarbete var stort på nationell nivå. C:a 90 % av kommunerna är nu medlemmar SMoK och vi arbetar bl.a. med opinionsbildning, mediakontakter och faktainsamlande. Vi anordnar också kurser, konferenser och utbildningar.

Läs mer på www.smok.se

Om Xelera Communication

Xelera Communication AB är en av Sveriges vassaste Drupalkonsulter. På våra kontor i Göteborg och Ukraina är vi tjugo medarbetare, alla med lång erfarenhet och stort kunnande inom webbpublicering och e-handel. Vi levererar oslagbar webb till företag som Neova, Securitas och Panaxia Security.

Läs mer på www.xelera.se