Krux

Krux hjälper charkjätte att lyfta varumärket

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 13:36 CET

Nyhléns Hugosons, Norrlands största chark- och köttföretag, har vänt sig till kommunikationskoncernen Krux för att stärka sitt varumärke.
– Vi tar ett helhetsgrepp med målet att skapa en enhetlig bild av varumärket och att i förlängningen göra det möjligt för Nyhléns Hugosons att öka sin försäljning, berättar Jens Mårtensson, vd på Krux.

Tanken är att samarbetet ska etablera Nyhléns Hugosons som ledande profil på den norrländska marknaden och stärka företagets position på delar av riksmarknaden. Vägen dit går via ett omfattande varumärkesarbete. Det handlar också om att lägga grunden till ett långsiktigt PR-arbete.

– Vi ska hålla högsta kvalitet i alla led, från djuromsorg till slutprodukt och leverans. Och vi ska, med Krux hjälp, bli bättre på att berätta hur vi gör det, förklarar Mathias Åberg, marknads- och försäljningschef på Nyhléns Hugosons.

Samarbetet med Nyhléns Hugosons innebär att Krux, Norrlands största kommunikationskoncern, på kort tid har landat två prestigekunder för flerårsavtal. Så sent som för två veckor sedan skrev koncernen kontrakt med ett av Sveriges största energibolag: Skellefteå Kraft.

– Vi har dessutom lyckats värva flera nya meriterade medarbetare, bland annat en creative director och en PR-strateg, och söker nu ytterligare förmågor. Det ser bra ut – inte minst med vetskapen att fler kunder är på väg in, berättar Jens Mårtensson.  

(På bilden: Mathias Åberg och Jens Mårtensson)

Mer information:
Jens Mårtensson, vd Krux, mobil: 070-641 22 71, e-post: jens@krux.se
Mathias Åberg, marknads- och försäljningschef Nyhléns Hugosons, 
tel: 0920-775 19, e-post: mathias.aberg@hugosons.se

Krux har ett brett erbjudande inom marknadskommunikation till kunder som ser vikten av varumärkestrogen kreativitet. I koncernen finns dotterbolagen Dixie PR och Dreamfield. Dixie PR har PR och event som huvudsyssla och Dreamfield är ett produktionsbolag inom film med fokus på digital rörlig bild.