Naturskyddsföreningen

Kryphål i klimatförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:28 CET

I de pågående klimatförhandlingarna i Köpenhamn varnar nu den internationella miljörörelsen för de kryphål som finns i förslaget till uppgörelse.
– När vi räknar finner vi att de löften om utsläppsminskningar i-länderna hittills åtagit sig att göra äts upp av kryphålen vilket gör att utsläppen istället kan öka, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

De fyra kryphålen i förhandlingarna som de representanter för miljörörelsen som är på plats i Köpenhamn pekar på är:

1. Överblivna utsläppsrätter från Kyotoprotkollet gamla period. Enligt Kyotoprotokollet kan länder som har kvar ”utsläppsmöjligheter”, dvs, som minskat utsläppen mer än de lovade i Kyoto möjlighet att sälja dessa till andra länder. Länder som Ryssland, Ukraina och Sverige kan på så sätt orsaka stora utsläpp av växthusgaser utöver de mål som överenskoms i Köpenhamn. (kallas ”Hot air”). Om alla utnyttjas kan det motsvara utsläppsminskningar men 10-15 procentenheter

2. Kreativ beräkning av skogen som kolsänka. I den grupp i förhandlingarna som diskuterar markanvändning och skogar (kallas LULUCF, Land-Use Land-UseChange and Forestry) föreslås nu, och där är Sverige ett av de länder som driver, att växande skog räknas som kolsänka. Det kan tillintetgöra nästan häften av EU:s utsläppsminskningsmål (8,7%). För hela I-världen kan det äta upp utsläppsminskningar på mellan 3-5 procentenheter.

3. Utsläpp från internationell sjöfart och flyg. Ingen lösning verkar finnas i förhandlingarna just nu på vem som ska stå för utsläpp som görs av internationellt flyg och sjöfart. Och det är utsläpp som ökar just nu. De finns inte med i Kyotoprotokollet. Problemet är att de sker på internationellt vatten där inget enskilt lands lagar gäller. För hela I-världen kan det äta upp utsläppsminskningar på ungefär 6 procentenheter.

4. Icke additionella åtgärder i andra länder. I Kyoto-protokollet finns möjligheter för I-länderna att göra projekt i u-länder som minskar utsläppen där, så att vi kan fortsätta släppa ut på hemmaplan Om projekten i u-länderna inte fungerar och ger de minskningar som de utlovade, eller om åtgärderna ändå skulle ha genomförts, blir resultatet en nettoökning av utsläppen. För hela I-världen kan det äta upp utsläppsminskningar på ungefär 5 procentenheter

Totalt har miljörörelsen genom Climate Action Network räknat ihop att dessa kryphål mer än väl förtar de mellan 13-19 procent som i-länderna hittills tillsammans lovat att minska utsläppen med om de utnyttjas fullt ut. Faktum är att utsläppen i så fall istället skulle öka med mer än 5 procent.

– Nu gäller det att kryphålen täpps igen annars finns det ingen möjlighet att klara det 2 graders tak som världens länder hittills varit eniga om att hålla. Och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt har ett extra stort ansvar för detta eftersom Sverige i förhandlingarna fört fram flera av dessa kryphål, säger Svante Axelsson.

Läs en engelsk sammanfattning av rapporten:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/loopholes-background.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-7282585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Emma Lindberg, klimathandläggare 070-5635411
emma.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef 070-6554619
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00