Viximed AB

KRYPTO från VIXIMED överför patientdata säkert

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2016 12:15 CET

Med VIXIMEDS produkt KRYPTO kan vårdgivare säkert och enkelt skicka medicinska filer mellan sig. Lösningen möjliggör stora kvalitetsvinster och effektivare vård av patienter.

KRYPTO är ett webbaserat verktyg som tar bort hantering av DVD/CD och otillbörligt skickande av känsliga filer via mail eller utdelande av filer på märkliga platser på internet utan garanti för säkerhet. VIXIMEDS lösning kan exempelvis användas då patientdata behöver överföras säkert och effektivt i samband med att patienter söker högspecialiserad vård från ett annat sjukhus eller land. 

KRYPTO är säkert och användarvänligt. Välj vilka filer som ska skickas, kryptera filerna, skapa hemlig nyckel och skicka. Motparten låser upp tillskickat material för vidare behandling.

”VIXIMEDS mål är att utveckla och erbjuda innovativa medicinska IT-produkter som ger en säkrare och effektivare vård som i slutändan förbättrar patienters hälsa och livskvalitet” säger Emanuel Hillberg VD för VIXIMED

VIXIMED AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala
SWEDEN
Phone +46 (0) 18 -18 66 33
info@viximed.se
www.viximed.se

VIXIMED är ett innovativt medicinsk IT företag med stor erfarenhet från sjukvården. Företagets mission är att ge sjukvården förutsättningar till en mer innovativ vård som i förlängningen förbättrar människors och djurs hälsa samt livskvalitet. VIXIMEDs affärsidé är att erbjuda nyskapande IT-system till sjukvården som förenklar och effektiviserar arbetet med medicinska bilder och ljud, dosdata och patientkontakter.