KSB MÖRCK AB

KSB:s pumpar i unikt råoljeprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 11:15 CEST

KSB har levererat pumpar till Scandinavian Tank Storage Sweden avsedda för att transportera råolja från bergrum. Tre specialdesignade, dränkbara motorpumpar som tillverkats på KSB:s tyska fabrik i Homburg används för att transportera upp oljan till markytan. Alla aggregat har en drivmotor på 700 kW och matas med en spänning på 6 600 volt.

Pumparna är tillverkade av rostfritt stål och har en kapacitet på cirka 2 000 kubikmeter per timme vardera, och en uppfordringshöjd på ungefär 80 meter. Vid pumptesterna överträffade både pump och motor de offererade verkningsgraderna.

För denna applikation kan inte standardpumpar användas då dessa sänks ner till bergrummet genom relativt trånga foderrör. Det innebär att pumparna, inklusive strömkablar och kylvattensystem, inte får överskrida bestämd utvändig diameter. På marknivå transporterar tre processpumpar oljan vidare till lastkaj och väntande oceangående tankfartyg.

I slutet av 1970-talet byggde svenska staten fyra jättelika bergrum för lagring av råolja i Syrhåla vid inloppet till Göteborgs hamn. Varje bergrum har en kapacitet på 800 000 kubikmeter och användes för lagring av den nationella oljereserven i syfte att motverka tillfälliga försörjningsproblem. Förändringarna i det geostrategiska läget i mitten av 1990-talet medförde att staten stängde landets alla strategiska oljeanläggningar.

Nu ska bergrummen användas för omlastning av rysk råolja som transporteras i mindre tankbåtar över Östersjön för vidare transport i oceangående tankfartyg till Nordamerika, Japan, Singapore och de stora raffinaderierna i Europa. Därför är ett av bergrummen förberett för temporär lagring av olja igen.

När den första utbyggnadsfasen slutförts under hösten 2010 kommer det första tankerfartyget att lastas. KSB har fått detta uppdrag tack vare sin förmåga att erbjuda en totallösning och sin starka serviceorganisation på plats i Sverige. Dessutom har KSB redan levererat utrustning till en rad bergrumssystem världen över.

Anläggningen i Syrhåla är den enda av sitt slag i Sverige. Det finns för närvarande ingen annan anläggning i Sverige där råolja kan lastas och lossas på en och samma plats. Med denna nya anläggning hoppas  Göteborgs hamn kunna konkurrera med Rotterdam, Hamburg och andra stora hamnar.

KSB MÖRCK har i över 90 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler. Vi har sedan starten haft vårt huvudkontor i Göteborg men har även försäljning och service spridd över landet, vilket gör att vi alltid är nära till hands.