KSB MÖRCK AB

KSB utrustar biodieselanläggning i Piteå

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 16:45 CEST

KSB utrustar biodieselanläggning i Piteå

I slutet av maj 2010 driftsattes en anläggning i Piteå som ska användas för framställning av motorbränsle från trä. I anläggningen använder man sig av en svenskutvecklad process för att framställa diesel från tallolja. Talloljan utvinns vid framställning av massa från trä, en process under vilken man som biprodukt får stora mängder tallolja.

Företaget som utvecklat metoden är en av pionjärerna inom ”förvätskning av trä”, och i och med att man tar denna svenska anläggning i drift blir man först i världen med storskalig framställning av diesel från trä. Redan på projekteringsstadiet var KSB, i samarbete med konsultföretaget Pöyry, involverad i framtagningen av bästa tekniska lösning för anläggningen. Man levererade ett trettiotal pumpar, varav flertalet var ur CPK-N-serien vilken är en keminormpump.

Pumparna utsätts för stora påfrestningar, eftersom både oljan och dess mellanfraktioner har hög kokpunkt och tenderar att lösas upp och samtidigt polymeriseras. Syra- och svavelföreningarna i oljan är mycket korrosiva, vilket leder till ytterligare påfrestningar för pumparna. Därför kallades specialister från KSBs fabrik i Pegniz in för att ta fram optimala material för den mycket specifika tillämpningen. För KSB är den här ordern ett viktigt steg in på en mycket lovande marknad.

Foto: CPK-N av den typ som används vid Piteå-anläggningen för förvätskning av trä.

KSB MÖRCK har i över 90 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler.

KSB MÖRCK har i över 90 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler. Vi har sedan starten haft vårt huvudkontor i Göteborg men har även försäljning och service spridd över landet, vilket gör att vi alltid är nära till hands. Vår organisation är indelad i marknadsanpassade enheter - Energi, Industri/Vatten och Service. Med ett fyrtiotal medarbetare är vi stora nog att... Visa mer

KSB MÖRCK har i över 90 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler. Vi har sedan starten haft vårt huvudkontor i Göteborg men har även försäljning och service spridd över landet, vilket gör att vi alltid är nära till hands. Vår organisation är indelad i marknadsanpassade enheter - Energi, Industri/Vatten och Service. Med ett fyrtiotal medarbetare är vi stora nog att ha specialiserade tekniker som täcker de flesta branscher inom svensk industri, samtidigt är vi inte större än att vi snabbt kan reagera på dina önskemål. KSB MÖRCK erbjuder sina kunder den modernaste pump - och ventilteknik för alla användningsområden.