KSRR

KSRR planerar stort för Moskogen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 13:16 CET

På fredagens förbundsstyrelsemöte för KSRR presenteras ett förslag där båda verksamheterna på Moskogen idag - KSRR och ISAB – startar ett samarbete.

Det finns idag två verksamheter på Moskogen; KSRR och ISAB. Detta är långt ifrån effektivt, med olika in- och utflöden men också materialflöden emellan. De miljömässiga fördelarna av ett samarbete är många. Som exempel kan nämnas att man tillsammans blir en självklar mottagare för det avfall som nu kör förbi Moskogen och rullar många onödiga mil på vägarna, i och med MOSA (MOskogens SorteringsAnläggning). ISAB går in med nuvarande omsättning och resultat. En affärsutvecklare anställs, som driver och utvecklar Moskogens affärsmöjligheter.

KSRR har idag ett generöst tillstånd på Moskogen, av vilket bara några få procent nyttjas. ISAB arrenderar idag 40 000 kvm.
–  Förslaget ger lägre driftkostnader och möjliga vinster som vi inte ser på Moskogen idag, vilket bidrar till ambitionen om låg taxeutveckling för våra medborgare på lång sikt. KSRR blir också mer attraktivt för fler kommuner att ingå i – antingen via delmedlemskap i MOSA eller som fullvärdiga medlemmar i KSRR, säger förbundschef Jan Fors.

På fredagens möte redogörs också för den diskussion som förs med entreprenören för den optiska sorteringsanläggning som idag byggs på Moskogen. Redan nu pratas layout och utformning för framtida utsortering av även förpackningsfraktioner.
–  Detta för att kunna fastställa en utformning av den optiska sorteringen som är fullt utbyggningsbar enligt KSRR:s önskemål, berättar Jan Fors.

KSRR är ett kommunalförbund med Kalmar-, Nybro-, Mörbylånga- och Torsås kommun som medlemmar. KSRR ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet från områdets drygt 105 000 invånare och har ca 30 000 abonnenter. Runt 80 anställda ser till att närmare 5 000 kärl töms och 1 000 fordon tas emot på våra återvinningscentraler dagligen. Verksamheten är helt taxefinansierad, omsätter ca 130 Mkr årligen och lyder under kommunallagen.