KSRR

KSRR tar första spadtaget för framtidens avfallshantering

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 12:33 CEST

Tisdagen den 20 augusti manifesterar vi byggstarten av vår nya sorteringsanläggning, där utsortering av matavfall kommer att ske, med ett första spadtag.

Efter ett antal år av planering är det äntligen dags att börja byggnationen av vår nya sorteringsanläggning på Moskogen. Projektet har arbetsnamnet MOSA – Moskogens sorteringsanläggning. KSRR investerar 140 Mkr i framtidens avfallshantering och vår anläggning kommer bidra till att sänka regionens utsläpp av fossil CO2 med 22 000 årston.

Anläggningen kommer att stå färdig till hösten 2014. Hushållen sorterar då ut matavfallet i separata påsar, som läggs i befintliga sopkärl. Avfallet sorteras sedan vid vår sorteringsanläggning, för att bli till biogas – som driver länets bussar och merparten av våra egna sopbilar. Det övriga avfallet blir till industribränsle som används av Cementa i Degerhamn.

Sorteringsanläggningen är förberedd för att i framtiden även kunna sortera de olika förpackningsslag som idag lämnas vid regionens återvinningsstationer.

Välkommen att bevittna det första spadtaget på Moskogens avfallsanläggning tisdagen den 20 augusti kl 10.00. Anmälan görs vid ”våghuset” och här lämnas också mer information om projektet.

KSRR är ett kommunalförbund med Kalmar-, Nybro-, Mörbylånga- och Torsås kommun som medlemmar. KSRR ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet från områdets drygt 105 000 invånare och har ca 30 000 abonnenter. Runt 80 anställda ser till att närmare 5 000 kärl töms och 1 000 fordon tas emot på våra återvinningscentraler dagligen. Verksamheten är helt taxefinansierad, omsätter ca 130 Mkr årligen och lyder under kommunallagen.