KTC Koncernen

​KTC och Gunnar Karlsen Sverige AB ingår ett strategiskt partnerskap för södra Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:56 CET

Företagen KTC Control och Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal, där vi tillsammans stärker våra respektive erbjudanden till kunder i södra Sverige.

KTC Control har sedan många år erbjudit paketerade lösningar till byggbolag och fastighetsägare för att säkerställa att deras leverans uppfyller alla krav gällande energiprestanda, inomhusklimat och interna miljömål. Lösningarna bygger på att säkerställa en fungerande teknikleverans i projekten i kombination med att säkerställa kompetens och verktyg för uppföljning och rapportering.


För att svara upp på en ökad efterfrågan i region Skåne ingår vi nu ett samarbete med Gunnar Karlsen. Samarbetet innefattar projektutförande såväl som eftermarknadstjänster. Gemensamt ska vi säkerställa att våra kunder erbjuds de kvalitetssäkrade leveranser som de förväntar sig.

– Vi har haft en väldig framgång i vår paketering av teknik och kompetens för att hitta rätt lösningar på våra kunders behov. Den stora utmaningen är att tillhandahålla rätt resurs och kompetens till våra kunder på de platser där de bygger och förvaltar. Genom detta samarbete kan vi nu säkerställa att vi kan erbjuda detta fullt ut i region Skåne, säger Magnus Åkerskog vVD på KTC

Gunnar Karlsen är ett i grunden helägt dotterbolag till norska GK Gruppen AS. Man är ett totaltekniskt installationsbolag som arbetar med ventilation, kyla, rör, energirådgivning, el och byggnadsautomation. Man har en lång erfarenhet och bred kompetens inom VVS och byggnadsautomation. Genom samarbetet ser de möjlighet att utöka marknaden inom flerbostadsfastigheter.

– Vi ser samarbetet som en fantastisk möjlighet att fortsätta stärka vårt varumärke Gunnar Karlsen Sverige AB som en av Sveriges ledande tekniska installatörer. Med KTC:s långa erfarenhet och direkta kundkontakt når vi nu nya kunder. Gemensamt kan vi nu erbjuda en helhet, från byggstart till förvaltingsfas. Vi är glada över samarbetet och ser ljust på framtiden”, säger Jonas Almér Affärsområdeschef på Gunnar Karlsen Sverige AB

Dagens fastigheter innehåller komplexa tekniklösningar där det i traditionella upphandlingar ofta är otydligt vem som tar helhetsansvar för funktionen, inte minst efter projekten är avslutade. Genom att skapa ett samarbete kan vi gemensamt ta den rollen, även efter husen är byggda.

– Det är viktigt att se vår roll ur ett kundperspektiv. Vi ska vara en garant för en bekymmersfri leverans av rätt funktion. Att uppnå rätt funktion och kvalitet i en komplex leverans kräver ett ekosystem av partners där olika specialistkunskaper skapar en fungerande helhet. Samarbetet mellan parterna är avgörande och kundens önskemål och krav måste alltid vara det övergripande målet, säger Magnus Åkerskog.

Om KTC

Vi hjälper våra kunder att säkerställa rätt inomhusklimat och energiprestanda i sina fastigheter. Fastigheter står för runt 40 % av jordens energiförbrukning. Varje sparad kilowatt för värme, ventilation, kyla och belysning är alltså ett viktigt steg på vägen för att nå lokala och globala klimatmål. Lägre förbrukning betyder ju också sänkta driftskostnader – det finns alltså bara vinnare i detta arbete. Vårt bidrag är att tillsammans med framsynta svenska fastighetsägare energieffektivisera byggnader genom intelligent fastighetsautomation. Sedan 80-talet har vi drivit utvecklingen med nyskapande lösningar och tillämpningar och är idag en av de tongivande aktörerna.

Om GK

Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) är ett helägt dotterbolag till GK Gruppen AS med säte i Oslo, Norge. Vi erbjuder rådgivning och tekniska installationer för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som de bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. Koncernen har drygt 2750 medarbetare och en omsättning på över 5 miljarder. Den svenska verksamheten finns representerad på flera orter i Sverige – från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Gunnar Karlsen Sverige AB har drygt 600 medarbetare och omsätter cirka 800 miljoner kronor

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Åkerskog, vVD KTC Control AB, 031-712 50 43, magnus.akerskog@ktc.se

Jonas Almer, Affärsområdeschef GK, 08-764 98 16, jonas.almer@gk.se

KTC-koncernen består av produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. KTC erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Har sedan mitten av 80-talet hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka fastigheter. 

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Weevio AMR, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 115 anställda och verksamma över hela Sverige.