KTC Koncernen

KTC stärker sin försäljningsorganisation

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 09:00 CET

Energieffektiviseringsföretaget KTC Control stärker sin sälj- och marknadsorganisation genom att förena alla KTC-koncernens sälj- och marknadsresurser. Genom sammanslagningen blir KTC Control ansvarig för alla KTCs produkter, system och tjänster för den svenska och norska marknaden. Med en renodlad säljs- och marknadsorganisation stärker KTC möjligheten att erbjuda helheten med teknik och kunskap samt lösa kundernas energiproblem. 

Sammanslagningen innebär att svenska fastighetsägare, energibolag, förvaltningar och byggbolag har en helhetsleverantör på svenska och norska marknaden av KTC system, produkter och tjänster för energieffektivisering av fastigheter.  Något som hittills varit otydligt för kunderna när flera systerbolag med olika affärsområden verkat under samma KTC-varumärke..

”Vi slår samman två kompletterande säljorganisationer som båda har kompetent personal, samma målgrupp och produktportföljer. Att kombinera våra styrkor kommer ge oss möjligheten att nå marknadspositioner som inget av företagen haft möjlighet att nå på egen hand. Effekten blir tydlighet för våra kunder samt att vi får bättre kvalitetsäkring av KTCs leverans. Med denna kontroll och tydligare kontaktvägar ska vi höja kundens upplevelse av vår organisation”, säger Jonas Almer VD för KTC Control.

Arbetet är helt i linje med KTCs strategi för kommande år;att bli än mer kund- och marknadsorienterade och klättra i värdekedjan, bland annat genom att stärka positionerna på marknaden. Förutom dagens säljkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer KTC Control nu representeras med lokal närvaro på fler regioner i Sverige genom att ta över befintliga certifierade partners från KTC Tech.

”Våra kunder väljer ofta oss på grund av vår kunskap och erfarenhet för att möta deras utmaningar på energiområdet. De finner trygghet i att vi kan erbjuda helheten, tillsammans med vår arbetsmetodik och paketerade tjänster och produkter, som är utformade utifrån kundnyttor - inte bara teknik och burkar. Vår kunskap och expertis har vi fått genom att lyssna till våra kunders behov. Med förändringen underlättar vi för säljorganisationen att enklare utveckla nya och befintliga kunder”, säger Ingvar Rindebäck, Rikskundsansvarig KTC Control. 

KTC Tech fortsätter med att utveckla och marknadsföra produkter och system inom Buildings Energy Management System (BEMS) för att minska energianvändningen i fastigheter via certifierade återförsäljare. Med en heltäckande säljkanal i Sverige, via KTC Control, kommer KTC Tech att fokusera på att hitta nya återförsäljare internationellt.

Övergången sker från och med första januari 2014. Kunder med KTC produkter eller system hänvisas till KTC Support.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Almér, VD, Tel: 08 556 32 073 eller jonas.almer@ktc.se

Christoffer Börjesson, Marknadschef, Tel: 08 410 67 421 eller christoffer.borjesson@ktc.se


KTC-koncernen består av produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. KTC erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Har sedan mitten av 80-talet hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka fastigheter. 

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Weevio AMR, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 115 anställda och verksamma över hela Sverige.