Oskarshamn kommun

KTH och Oskarshamns kommun signerar ny handlingsplan för fortsatt framgångsrikt samarbete

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 11:37 CEST

Vid ett möte i Stockholm den 3 april signerade ledningarna för Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Oskarshamns kommun en ny plan för fortsatt samarbete inom om kompetensförsörjning, forskning och regional näringslivsutveckling.

KTH, Sveriges ledande tekniska universitet, och Oskarshamns kommun, med landets kanske tekniktätaste näringsliv, har sedan länge haft ett väletablerat samarbete. Nu förnyar och breddar parterna samarbetet med fokus på en ännu bredare förankring i det regionala näringslivet med syfte att etablera nya områden för samverkan inom forskning och utveckling tillsammans med såväl privata som offentliga aktörer i regionen.

Ett av målen i handlingsplanen är att KTH och Oskarshamns kommun vidareutvecklar sitt samarbete för långsiktig kompetensförsörjning till industri, näringsliv och offentlig sektor i Oskarshamn och i grannkommunerna. I det ingår också att utveckla kommunens roll som centrum för eftergymnasiala utbildningar som drivs inom Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling.

Genom samarbetet med KTH ges såväl små som stora företag möjlighet att satsa på forskning och utveckling för att öka sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft, vilket också gynnar utvecklingen i hela regionen. I handlingsplanen har ett stort antal områden identifierats som intressanta att samarbeta kring, och forskare vid såväl KTH som ett flertal företag i Oskarshamn har visat stort intresse. Bland framtida aktiviteter ingår att utveckla den kompetens och infrastruktur som finns i Oskarshamn runt energiförsörjning, materialkunskap, hållbarhet och logistik; utöver redan väletablerade områden som rör kärnkraft, slutförvar och strålsäkerhet.

”För KTH är det av stort värde att resultat från forskning vid KTH kommer till nytta i samhället”, säger Rektor Sigbritt Karlsson från KTH. ”Oskarshamns företag bidrar också genom att erbjuda våra studenter värdefulla examensarbeten direkt i industriella och kommersiella miljöer”.

”Samarbetet med KTH är otroligt värdefullt för Oskarshamn och för kommunen i vårt ständiga arbete med att hjälpa det lokala näringslivet att möta den globala konkurrensen. Det stöttar också vår egen verksamhet inom kompetensutveckling, utbildning och näringslivsförnyelse”, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Ingela Ottosson (M).

För mer information
Bengt Karlsson Moberg
Rektor, Nova, Oskarshamns Kommun
Tel: 0491 – 76 42 91
bengt.karlsson@oskarshamn.se

Gunnar Landgren
Rektors rådgivare, KTH
08-790 42 22
gl@kth.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.