Moderaterna

KU-anmälan med anledning av Postens bud på Strålfors

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:34 CEST

- Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB.
Jag vill att KU ur flera olika perspektiv granskar hur ansvarigt statsråd har agerat i detta ärende.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson då hon i dag - samma dag som budtiden går ut - gör en anmälan med anledning av Postens bud på Strålfors.


KU-anmälan bifogas nedan i sin helhet.

----------

KU-anmälan av ansvarigt statsråd med anledning av Posten AB:s bud på Strålfors AB


Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB.
Budet uppgår totalt till ca 2 mdr SEK och innehåller en premie på ca 30-35 procent. I kronor räknat motsvarar premien ca 600 miljoner kronor, varav merparten eller ca 400 miljoner tillfaller Strålfors huvudägare familjen Parkander.

Posten är ett statligt bolag och ägs därför gemensamt av de svenska medborgarna. Enligt regeringsformen (9 kap 9§) är det Riksdagens uppgift att besluta hur statens egendom skall förvaltas. Riksdagen har emellertid inte beretts möjlighet att yttra sig om budet. Insynen i affären har begränsats till näringsdepartementet via ägarförvaltningens representant i bolagets styrelse. Jag vill att KU granskar om det är förenligt med riksdagsordningen och regeringsformen att de förvärv som statliga bolag gör, kan ske utan att Riksdagen ges möjlighet till insyn och påverkan?
Detta i synnerhet då förvärven, som detta, är omfattande.

Postens förvärv – i det fall det fullföljs – innebär också en väsentlig förändring i Postens verksamhetsinriktning – internationell expansion. Jag vill att KU granskar om det är förenligt med den svenska grundlagen att sådan förändring sker utan Riksdagens godkännande?

Budet innehåller en substantiell premie – 600 miljoner. Premien betyder att Posten är villig att betala ett pris som överstiger det pris som marknaden (eller alla andra investerare) är villiga att betala. Jag vill att KU granskar om det är förenligt med svensk lag att förvärv av privata tillgångar kan ske till ett högre pris än marknadspriset.

Posten har två uppdrag: public service uppdraget att tillhanda post- och kassaservice samt att förse meddelandemarknaden med tjänster på rent kommersiella grunder. Men då båda uppdragen bedrivs inom ramen för samma juridiska person – Posten AB – finns en risk att de båda uppdragen inte kan hållas tillräckligt ekonomiskt åtskilda. Jag vill att KU granskar vilka åtgärder ansvarigt statsråd har vidtagit för att

a. skapa sådana strukturer som gör att de båda uppdragen inte kan blandas
samman,
b. Postens expansionsplaner inte inverkar negativt på public service
uppdraget?

Anne-Marie Pålsson (m)