Riksdagen

KU-anmälan mot Leif Pagrotsky

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:37 CET

Mauricio Rojas, riksdagsledamot för folkpartiet och ledamot i
Konstitutionsutskottet, har lämnat in en begäran om KU-granskning av den
förre kultur- och utbildningsministern Leif Pagrotsky.

Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Enligt
beslutet skulle förändringarna träda i kraft 1 januari 2007. Regeringen
aviserade att förändringen skulle anmälas till EU-kommissionen och den
förutsatte ett godkännande till förändringarna. I samband med att den nya
regeringens budgetproposition presenterades visade det sig att
förändringarna av presstödet måste skjutas på framtiden. Anledningen var
att EU-kommissionen meddelat att den kommer att göra en fördjupad
granskning av ärendet och att granskningen kommer att ta stora delar av
2007 i anspråk. Om förändringen skulle ha genomförts 1 januari skulle
tidningar i efterhand kunna få betala tillbaka sitt presstöd, vilket
skulle leda till allvarliga problem.

I debatten kring senareläggningen av förändringen har det framkommit att
Leif Pagrotsky inte blev informerad när EU-kommissionens meddelande om att
en formell granskning kom 20 september 2006. Pagrotsky säger i en
interpellationsdebatt 21 november 2006 med nuvarande kulturministern Lena
Adelsohn Liljeroth att ingen i hans närhet informerade honom om
EU-kommissionens meddelande fram till det formella regeringsskiftet 6
oktober kl 12.00. Organisationen uppfattade inte ärendet som särskilt
allvarligt.

Att ett sådant meddelande inte uppfattades som allvarlig är märkligt i
sig, eftersom granskningen skulle kunna rubba hela det svenska systemet
för presstöd. Men ännu märkligare är att Pagrotsky inte blev informerad om
ett så viktigt meddelande. Rojas begär nu att KU granskar Pagrotskys
tjänsteutövning när det gäller hanteringen av kommissionens meddelande om
granskning.

Mauricio Rojas finns tillgänglig för kommentarer på 0702-420133.med vänliga hälsningar

Mikael Persson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikael Persson
Pressekreterare för riksdagsgruppen
Folkpartiet liberalerna
Riksdagen, 100 12 Stockholm
mikael.persson@riksdagen.se
tel: 08-786 60 87, 0708-54 90 65