Vänsterpartiet

KU bedömer datalagringen som ett betydande intrång i den personliga integriteten

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:44 CET

Idag färdigställdes konstitutionsutskottets yttrande om regeringens förslag till datalagring. I det konstateras att datalagring är ett betydande intrång i den personliga integriteten och att det är möjligt för minst en sjättedel av riksdagens ledamöter att få förslaget uppskjutet i ett år.

- Detta är en förlust för regeringen, som i sin proposition nästan bagatelliserat integritetsintrånget, säger Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i KU.

Förslaget om datalagring innebär att vissa uppgifter om all elektronisk kommunikation måste lagras av telefoni- och datortrafikoperatörer i sex månader. Vänsterpartiet ser detta som en massövervakning som går alltför långt för att vara acceptabel. I vissa andra EU-länder har direktivet om datalagring setts som problematiskt och EU-kommissionen kommer att göra en översyn av direktivet, som Sverige har chansen att invänta om vi väntar med lagstiftningen.

- Även om majoriteten i utskottet anser att lagstiftningen ändå behövs så hoppas jag att vårt klargörande när det gäller det betydande integritetsintrånget kan få enskilda ledamöter i de andra partierna att tänka till och hålla med oss om att det är bättre att vänta. Många av dem har tidigare haft hög svansföring i integritetsfrågor, avslutar Mia Sydow Mölleby.

För mer information:
Mia Sydow Mölleby, 070-633 71 89 
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64