Riksdagen

KU förbereder val av ny riksrevisor

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:49 CEST

Riksdagen ska under våren 2006 välja en ny riksrevisor efter Kjell Larsson, vars mandatperiod går ut vid halvårsskiftet 2006. Kjell Larsson har varit riksrevisor sedan Riksrevisionen startade den 1 juli 2003, och en riksrevisor får enligt riksdagsordningen inte väljas om.

Konstitutionsutskottet (KU) ska förbereda riksdagens val av ny riksrevisor för sju år. KU startar det arbetet nu och räknar med att hålla på till början av våren 2006.

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen. Den ska granska vart de statliga pengarna går och hur de används. Riksrevisionens övergripande mål är att bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som är valda av riksdagen. Riksrevisorerna bestämmer själva vad de ska granska, hur det ska göras och vilka slutsatser de ska dra.

Läs mer om Riksrevisionen
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____3583.aspx

För mer information: Ring Bertil Wennberg, kanslichef i KU, telefon 08-786 44 60, eller Åse Matz, föredragande i KU, telefon 08-786 44 18.

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000