Riksdagen

KU godkänner regeringens förslag om kreditupplysning

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2010 16:09 CEST

Den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet, KU, godkände i dag regeringens förslag om ändringar i kreditupplysningslagen. Oppositionen anser att förslaget inte stämmer överens med grundlagen.

Kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd gäller inte på Internet. Vem som helst kan komma åt kreditupplysningar om en privatperson den vägen utan att privatpersonen får reda på att upplysningar har lämnats ut. Regeringens har nu lämnat ett förslag om utökat integritetsskydd för att komma till rätta med dessa problem.  

Legitimt behov av information
Enligt förslaget måste den som vill ha kreditupplysningar via Internet ha ett legitimt behov av informationen, till exempel att hon eller han planerar att ingå ett kreditavtal med den enskilde. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år.  

Strider inte mot grundlagen KU anser efter sin granskning av förslaget att det inte strider mot grundlagen. Att lämna ut kreditupplysningar till någon som saknar legitimt behov kan utgöra ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten, oavsett på vilket sätt upplysningen lämnas, konstaterar utskottets borgerliga majoritet. I och med att det handlar om ett otillbörligt intrång medger grundlagen att ändringar införs i kreditupplysningslagen utan att grundlagen först behöver ändras.   Vidare skulle KU gärna se en utredning som ser över alla former av kommersiella kreditupplysningar och de avvägningar mellan integritet och offentlighet som måste göras.  

”Försvårar journalistiskt arbete”
S, v och mp anser att regeringens förslag försvårar journalistiskt arbete och offentlig granskning på ett sätt som inte stämmer överens med tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Att lätt få tag på kreditupplysningsuppgifter via Internet är viktigt för att kunna granska makthavare, anser oppositionen.  

Fortsatt behandling:
Ärendet behandlas vidare av finansutskottet i betänkande 2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning.  

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv

För mer information: Kontakta Jenny Jonasson, föredragande i konstitutionsutskottet, på telefonnummer 08-786 44 33 Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument: