Förlaget Lohr gen Stahl

Ku Klux Klan av idag – USA:s första terroristorganisation - alltjämt en påverkande faktor

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 19:15 CEST

Ku Klux Klan av idag – USA:s första terroristorganisation 

Det är en historia av hat och våld i Amerika – inte den naturliga oenigheten som kännetecknar en normal demokrati som vi är vana vid, utan den vilda irrationella, som har lett män och kvinnor under hela vår historia för att använda sig av extremt våld mot andra på grund av sin ras, nationalitet, religion eller livsstil och som oftast slutar med döden.  

Inne i ett nytt sekel förbereder sig USA för 2000-talet, med en fortsatt närvaro av klanen och andra grupper. Olyckligtvis så tar hat och skenhelighet ingen ledighet utan finns ständigt med i vår kalender. KKK utgör en del av den amerikanska historien och har del i nationens utveckling. De finns, i alla samhällsklasser och påverkar landets fortsatta byggnation, ett nytt samhälle som fick sin inledning med ”George W. Bush”och hans anhängare.

Ku Klux Klan – KKK – idag

Så sent som den 28 augusti 2010 riktades misstankar mot en brand med ursprung i några anläggningsmaskiner på platsen för en planerad moské nära Murfreesboro, och mordbrand har inte kunnat uteslutas. Det föreslagna centret nära platsen för 2001 års terrorattackerna i New York har kränkt många amerikaner. Opinionssiffror har visat på en klar tydlighet bland amerikaner som motsätter sig byggandet av moskén, 68%.

Den muslimska ” American Society for Freedom” noterar ett växande mönster av motstånd mot byggandet av moskéer i hela landet. Planer på byggandet av moskéer har nekats förutom i New York City även i bl.a Alabama, Kalifornien, Florida, Tennessee och Wisconsin.

Ku Klux Klan, Amerikas första terroristorganisation bildades för att skrämma svarta och andra etniska och religiösa minoriteter. Under andra världskriget sympatiserade de öppet för Tysklands nazistregim. Efter sin högtid under 1960-70-talet har det traditionalistiska och rasistiska amerikanska Ku Klux Klan förtvinat drastiskt, och rasism och terrorism från extremhögern i USA har aldrig varit begränsad till KKK:s nätverk. Bland starka anhängare och presidenter fanns Woodrow Wilson, Warren G. Harding, Harry Truman, och Robert Byrd senator för West Virginia. Det antas att klanen och sympatier till organisationen finns kvar i etablissemanget. USA och dess myndigheter har successivt använt sin makt rätt, och ibland även använt sig av utplacering av soldater för att kontrollera våldet och dämpa motståndet hos vita medborgare och institutioner som motsätter sig raslig jämställdhet. Men den federala makten har inte avslutat Ku Klux Klan, en massrörelse, med många celler och ett inflytande i den amerikanska politiken i 150 år vilken alltjämt finns närvarande.   Vit överhöghet, och dess ideologi betonar teorier om överlägsenhet och skyldighet att överleva och försvara USA. Klanen är knuten till överhöghet, rasrenhet, skyddet av existens och reproduktion av den kaukasiska rasen. Temat känns igen ur andra världskrigets Tysklands rasteorier och kan mycket väl tillämpas på etnicitet och religiösa grupper. Vissa grupper och organisationer, såsom klanen, förkunna våld som ett sätt att uppnå sina mål. Klanen har också utvecklat en ideologi för att motivera, legitimera och rationalisera deras speciella version av verkligheten.   Moderna extremistgrupper är idag allt från politiskt skarpsinniga och subtila till öppet våldsamma. Istället för att stå på gator klädda i vita lakan och skrika ut sitt hat kan extremister idag sitta i barer och bryta kläder sk. areaswearing längs gatan. Standarden av hatiska meddelanden har inte ersatts med något nytt, de är bara annorlunda förpackade idag. Igenkännbara hatsymboler är oftast dolda tills en rekryt är ”hooked” på giltigheten av ideologin. I vissa fall är personer som prenumererar på extremistisk ideologi nödvändigtvis inte medlem i någon grupp. Extremistiska grupper följer ideologier, som i sin tur anses extrema av samhälleliga normer. En ideologi är ett koncept om människans liv och kultur, ett sätt att tänka och handla som används av en grupp eller individ, att uttrycka sin tro och sina sociala föreställningar. En ideologi ger en social ordning och kontroll inom en organisation. Frågor av vikt reduceras till grundläggande begrepp vilket i sin tur påverkar beteende och attityder hos gruppmedlemmar och individer. Detta kan som oftast ge upphov till åsikter som är extrema enligt rådande samhällsnormer som kan eller inte kan bestraffas av institutioner. Ideologier rättfärdigar, legitimera och rationalisera en viss form av falsk verklighet trots andra förklaringar och idéer. En överhöghet är en person som upprätthåller ideologin, kvalitet, tillstånd av att vara, eller en position av att vara överlägsen alla andra i något. En extremist är den person som förespråkar ras, kön eller etniskt hat eller intolerans, förespråkar eller bedriver olaglig verksamhet på grund av ras, hudfärg, kön, religion eller nationellt ursprung. Han förespråkar användning av våld, tvång eller andra olagliga medel för att beröva människor deras rättigheter enligt den amerikanska konstitutionen.   Den ursprungliga Ku Klux Klan splittrades upp i undergrupper, till att omfatta andra klanorganisationer som tex. United Clanx of America, Alabama och Californian Knights, och David Duke National Organisation för främjande av vita människor (NAAWP). Den vita ariska rörelsen (WAR) har kopplingar både till klanen och till neonazistiska skinheads. Dess grundare, Tom Metzger, var medlem av Californian Knights, men de flesta av medlemmar i WAR är huvudsakligen ansluten till skinheads.   Under 1980-talet drabbades dessa vita suprematister allvarliga bakslag. Under en konspirationsrättegång 1988 mot 14 framstående vita rasister som väckts av ”Southern Poverty Law Center” på ett effektivt sätt inskränktes ledningen av rörelsen. Därför lärde sig många av vit maktanhängare att undvika de yttre tecknen på en strukturerad organisation. Klanen fick visserligen ett kort uppsving under 1980-talet mest på grund av populariteten av David Duke, som presenterade en mindre extrem form av klanfilosofi, med sig hade han en rad konservativa vilket dock visade sig vara kortlivad.    Under Clinton-administrationen kunde Klanen, efter flera års nedgång, ser en ökning igen. Två av klangrupperna kunde uppleva signifikanta ökningar under 1996-97. I Indiana växte ”American Knights of the Klu Klux Klan” från ett kapitel till 12 år 1996 och Thom Robb´s ”Knights of the Ku Klux Klan” växte från två kapitel till 17 i hela 15 länder. Idag bedöms klanen ha cirka 6 000 aktiva medlemmar. Det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) har fört en mångårig politik mot intolerans av organisationer, diskriminerande aktiviteter eller rutiner. Enligt DoD direktiv 1325.6, ” Riktlinjer för hantering och protest av verksamhet bland medlemmar i försvarsmakten” utgavs denna 1969 som en av många åtgärder som vidtagits för att förnya, förtydliga och betona politiken. Trots ett tydligt språk i detta direktiv, tvingades rapporter 1986 av armén och marinkåren medge för försvarsministern Casper Weinberger och DoD att det fanns medlemmar som aktivt deltar i Ku Klux Klans (KKK) verksamhet. Men även nya fall av tjänstgörande medlemmar fortsätter att göra rubriker för deras delaktighet i extremistiska organisationer. I februari 1990 upptäcktes fem Air Force säkerhetspoliser att aktivt delta i Ku Klux Klan. En av dessa var en av klanens ledare som deltog i ”Cross-burnings” och planerade en ny KKK avdelning i Denton, Texas. Bara ett år därefter, upptäcktes en armé sergeant tillsammans med tre andra, ansvarig för vapenhandel i en uppenbar konspiration för att lagra denna militära hårdvara för att senare kunna användas av vit makt Grupper.   Sedan 11 september-attackerna, har det skett en mycket stark ökning av antalet hatbrott som begåtts mot muslimer, sikher, och amerikaner med härkomst från mellanöstern. Hatbrott anses vara en form av inhemsk terrorism. Det sänds ut signaler att en del amerikaner förtjänar att trakasseras enbart på grund av vem de är. Liksom andra former av terrorism, påverkar hatbrott betydligt mer än påverkan på de enskilda offren. De är brott mot hela samhällen, mot hela nationen, och mot de grundidealen som USA en gång grundades på. Ingen kunde uttalat det bättre an ”Attorney General Ashcroft” som sade: ” Precis som i USA kommer vi att åtala och straffa  terrorister som attackerar USA av hat för vad vi tror. Vi kommer att fortsätta att åtala och straffa dem som attackerar laglydiga amerikaner utav hat för vem de är. Hat är i grunden fiende till rättvisa, oavsett källa.” FBI är den enda federala enhet med ansvar att utreda anklagelserna om federala medborgerliga rättigheterna och missbruk. För att uppfylla detta uppdrag undersöker FBI våld och hatbrott av individer och/eller medlemmar av rasistiska grupper som Ku Klux Klan. De flesta av hatbrotten gäller rasfördomar, religiösa fördomar, sexuell läggning och etnicitet/nationellt ursprung. Hotelser var den enskilt mest frekventa hatbrottet som rapporterats. Enligt FBI är nästa 25 personer offer varje dag enbart på grund av deras ras, religion, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionshinder. Vissa hävdar att hatbrotten minskar eftersom det totala antalet hatbrott år 2005 minskat i förhållande till 2004 men FBI:s data återspeglar enbart en liten del av alla hatbrott, eftersom de flesta av dessa rutinmässigt aldrig rapporteras in. Frågan vi ställer oss är vilken väg USA kommer att välja med ett ständigt ökande våld, allt mer baserad på hat och missnöje med landets förda politik. Våldet blir allt grövre, utbildningen bland mängden amerikaner allt sämre för att inte tala om arbetslösheten och sjukvården. USA är visserligen den enda kvarvarande supermakt, men lever på en skör tråd och flera höjer idag ett varnande finger att landet inte gå en sund utveckling till mötes, problemen USA har är av gigantiska mått. 

För den som vill läsa mer om detta kan följa med i en kommande bok med utgivning under hösten –

KU – KLUX – KLAN

En historia om rasism och våld i USA

    Roland Lohr gen Stahl Författare