Riksdagen

KU vill att JO:s arbetsformer ses över

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 16:03 CET

Antalet JO-anmälningar har mer än fördubblats på 20 år. Det har lett till långa handläggningstider. KU uppmanar nu riksdagsstyrelsen att se över instruktionen för Riksdagens ombudsmän, JO. I takt med att klagomålsärendena har ökat har tiden till att utreda och bedöma de mest komplicerade och angelägna ärendena minskat. Konstitutionsutskottet, KU, befarar att det finns en risk att allmänhetens förtroende för ämbetet skadas. Utskottet uppmanar därför riksdagsstyrelsen att tillsätta en utredning som ser över instruktionen för JO.   Rätt att delegera beslut Utredningen ska undersöka om rätten att fatta beslut i avvisnings- eller avskrivningsärenden ska kunna delegeras till tjänstemän på expeditionen. Vinsterna av en sådan effektivisering måste dock vägas mot att JO-ämbetet är ett personligt förtroendeämbete, menar KU.   Till grund för utskottets beslut ligger bland annat en skrivelse från chefs-JO Mats Melin.   Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 20 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Kontaktinformation:

DokumentIngeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38