Socialdemokraterna

KU vill att Lagrådet prövar Lavallagförslag

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:12 CET

Riksdagens Konstitutionsutskott har idag bett Lagrådet att pröva om regeringens propostion i Lavalfrågan går att vilandeförklara i ett år.

Sedan Laval-domen i EG-rätten kom och regeringens proposition utarbetades har rättsläget förändrats. Det gäller hur förslaget påverkar de fri- och rättigheter, bland annat föreningsfriheten, som finns i grundlagen och i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Europadomstolen har i flera domar under 2008 och 2009 konstaterat att rätten att strejka och sluta kollektivavtal är en del av föreningsfriheten. Om den tolkningen gäller även för den svenska föreningsfriheten kan det medföra att det gällande lagförslaget påverkar föreningsfriheten på ett sådant sätt att avgörandet av frågan kan skjutas upp i ett år.

-Det är ett genuint osäkert läge. Vi tror att möjligheten till vilandeförklaring finns. Därför behöver experterna i Lagrådet pröva frågan, ordförande i KU, säger Berit Andnor (S).

-Oavsett vad den juridiska prövningen av vilandeförklaringen kommer fram till är det helt klart att regeringens lagförslag rent sakligt går för långt och innebär ett grundskott mot den svenska modellen på arbetsmarkanden. Därför behövs det en ny regering som tar arbetstagarnas intressen på större allvar än den nuvarande, avslutar Berit Andnor (S).

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se; daniel.farm@riksdagen.se

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna