Justitiedepartementet

Kuggarna tar i för utsatta bostadsområden

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:46 CEST

I dag debatterade integrationsminister Jens Orback situationen i de utsatta bostadsområdena i riksdagens särskilda debatt.

- Vi måste fortsätta arbetet med särskilda insatser för utsatta bostadsområden. Många problem återstår. Men att enbart svartmåla situationen är att göra människor som faktiskt lever och bor i dessa områden en riktig björntjänst, säger integrationsminister Jens Orback.

- Det är viktigt att även uppmärksamma den positiva utveckling som sker. Kuggarna tar i. Bland annat har det långvariga behovet av socialbidrag minskat, sysselsättningen liksom utbildningsnivån har ökat. Dessutom finns det positiva utvecklingstendenser när det gäller arbetslösheten, säger Jens Orback.

Regeringens storstadspolitik
Regeringens storstadspolitik omfattar 24 bostadsområden. Statistik för perioden 1997-2003 visar bland annat på följande utveckling inom dessa områden:
· Andelen personer med långvarigt behov av socialbidrag har minskat från 16,1 procent till 10,3 procent.
· Antalet områden med låg sysselsättning har halverats.
· Utbildningsnivån har ökat. Andelen personer med minst 3-årig gymnasieutbildningsnivå har ökat från 32 procent till 40 procent i samtliga områden.

Dessutom har arbetslösheten bland utrikes födda minskat med 3,4 procent mellan 1994 och 2004. Detta kan jämföras med arbetslösheten för inrikes födda som under samma period har minskat med 2,5 procent.

Nu fortsätter arbetet för att förbättra situationen i utsatta stadsdelar. Lokala samarbetsavtal skrivs mellan kommuner och staten. Regeringens omfattande sysselsättningspaket riktar sig i stor utsträckning till arbetslösa i dessa områden. Centrala myndigheter får särskilda uppdrag för sitt arbete i utsatta områden, bland annat polisen, AMS, Försäkringskassan och Skolverket. Till exempel får skolorna i dessa områden 70 miljoner kronor extra 2006 och 155 miljoner kronor 2007.Kontakt:
Ulrika Borg
Vik pressekreterare
08-405 34 96
070-575 15 99Mårten Arnberg
Departementssekreterare
08-405 25 02