Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Kultur för alla – verklighet eller ren utopi för döva och hörselskadade?

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 21:56 CEST

Onsdag 08.00-09.15 (frukostmöte) på Terassen, Hamnplan 5:

Kultur för alla – verklighet eller ren utopi för döva och hörselskadade?

Seminariet hålls på teckenspråk och svenska

Över en miljon människor i Sverige är hörselskadade, döva eller har dövblindhet. Är kulturen verkligen till för oss också? På vilket sätt ska vi få del av den kultur som är till för alla? Och hur är våra möjligheter att själva skapa kultur på våra egna villkor?

Det finns goda exempel på tillgänglig kultur från nationella, regionala och lokala initiativ. På detta seminarium diskuterar vi och förhoppningsvis får svar på hur den svenska kulturpolitiken kan bli mer än vackra ord för mer än var tionde person i Sverige. 

Moderator: Anna Kain Wyatt, förbundsordförande Unga Hörselskadade

Panel:

Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (m)

Per Svedberg, riksdagsledamot (s)

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (kd)

Joakim Hagelin Adeby, styrelseledamot Sveriges Dövas Riksförbund

Linda Eriksson, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda

 

Arrangörer: Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige och ABF.

  

Kontaktperson kring seminarierna:
Ragnar Veer, SDR
ragnar.veer@sdr.org
0735-20 09 02 (sms)