Gothia Fortbildning

Kultur för hälsans skull

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 12:09 CEST

Vi står inför en förändring när det gäller synen på vår hälsa. Det är inte bara vad som händer inne i kroppen som påverkar vårt välbefinnande utan även det som vi konsumerar i form av upplevelser utanför kroppen som styr. Med anledning av detta har intresset och synen på kultur förändrats. I den nya boken Kultur för hälsans skull redovisas forskning som visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. När hjärnan förändras följer en rad effekter som till exempel ökad minneskapacitet, nya kontaktytor mellan hjärnans olika nätverk och därmed ökad möjlighet till nyinlär­ning. Kulturen kan förändra vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår.

I boken förklarar författaren Eva Bojner Horwitz hur olika kulturella aktiviteter, i vid bemär­kelse, påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskva­liteten. Inledningsvis ges exempel på praktiska övningar som gör kropp och sinne mer mottagliga för den kulturella stimulansen.

Boken vänder sig till den som är nyfiken på hur kulturhälsa kan bidra till ett mer meningsfullt och hälsosamt liv. Den är särskilt användbar för vårdprofessioner som sjukgymnaster, sjuksköterskor, lä­kare samt konstnärliga och verbala terapeuter som söker fördjupad kunskap inom kulturhälsa.

Författare Eva Bojner Horwitz är medicine doktor inom Socialmedicin, legitimerad sjukgymnast samt diplomerad konstnärlig terapeut inom dansterapi. Hon är associerad forskare inom kulturhälsa vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och föreståndare för Riddargårdskliniken i Stock­holm sedan tjugo år, där hon också är klinisk verksam.

 Så här sägerThöres Theorell, professor emeritus, stressforskare om boken:  

»Forskningen om hur kulturaktiviteter kan påverka vår hälsa växer lavinartat. I massmedia syns rubriker som ”Hör Springsteen och bli frisk” eller ”Måla dig frisk”. Alla vet vi att det inte kan vara så enkelt: Man måste fråga sig vilken kul­tur, för vem, vid vilket tillfälle och under vilka omständigheter? Den här boken har ett praktiskt anslag: Hur gör man för att kulturen ska vara bra för hälsan?«

 

Fakta om boken
Titel: Kultur för hälsans skull
Författare: Eva Bojner Horwitz
ISBN 978-91-7205-775-3
Utgivningsår: 2011
Omfång: 152 s.
Pris: 230:- exkl. moms

 

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Presskontakt: Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08- 462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61, emma.wistrand@gothiaforlag.se

 

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.