Kultur i Väst

​Kultur i Väst får regionens jämställdhetspris

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 15:20 CET

Kultur i Västs projekt Dirigent får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015. Priset på 25 000 kronor delades ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen.

– Det känns fantastiskt! Jag hoppas att det leder till ännu fler samtal kring det konstnärliga ledarskapet tillsammans med aktörer inom musiklivet, både i Sverige och internationellt, säger Anette Andersson Huber, producent för Dirigent.

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom dirigentkåren, över hela världen. Kultur i Västs projekt Dirigent är en unik dirigentkurs, en satsning på unga tjejer som just står i begrepp att välja yrke. Här har deltagarna fått utbildning i dirigering, praktik i orkestrar och kontakt med mentorer från föreningen KUPP.

– Vårt mål är att dirigentyrket ska kunna vara ett självklart val för den som har lusten, egenskaperna och drivkrafterna – oavsett kön, säger Anette Andersson Huber.

Kultur i Väst arbetar på många olika sätt med jämställdhet, något som ligger i förvaltningens uppdrag.

– Tittar vi på svenskt musikliv har jämställdhetsfrågan funnits på agendan länge inom många organisationer och verksamheter. I och med vårt tydliga uppdrag har vi kunnat arbeta målmedvetet och långsiktigt, och det känns som om vi ligger i framkant. Det här priset blir ett erkännande av det arbetet och vi är naturligtvis glada och stolta, säger Magnus Bäckström, förvaltningschef på Kultur i Väst.

Dirigent anordnas av Kultur i Väst i samarbete med KUPP, RUM, GSO, GWO och SOF.


Jämställdhetspriset 2015 – juryns motivering

I dag finns det få kvinnor inom dirigentyrket, både i Sverige och världen. Unga kvinnor har få förebilder att identifiera sig med när det gäller en framtida karriär som dirigent. Projektet som Kultur i Västs producent Anette Andersson Huber startat upp är unikt i sin genre. Kursen ger de kvinnliga deltagarna möjligheter att fördjupa sig inom dirigentyrket och visar på en möjlig karriärväg. Målet är att dirigentyrket på sikt ska kunna vara ett självklart val för den som har lusten, egenskaperna och drivkrafterna – oavsett kön. Juryn bedömer att Kultur i Västs dirigentkurs är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke. Kvinnorna får utöver utbildning i dirigering och praktik i orkestrar även kontakt med mentorer. Kursen har också skapat synenergieffekter genom att professionella orkestrar, konserthus, organisationer, föreningar och utbildningsväsenden söker kontakt med Kultur i Väst och vill delta i liknande projekt. Projektet Dirigent utmanar normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.

Juryn för jämställdhetspriset består av Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin samt personaldirektör Marina Olsson.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris har delats ut sedan 2001. Syftet är att stimulera medarbetare i Västra Götalandsregionen till kreativitet och initiativ för ökad jämställdhet. 

Kontakt

Anette Andersson Huber, producent, Kultur i Väst 0703 49 21 62
Magnus Bäckström, förvaltningschef, Kultur i Väst 0700 82 54 68

Bild: Prisutdelning, jämställdhetspriset, 2 februari 2016. Från vänster: Karin Engdahl (S), Magnus Bäckström (förvaltningschef, Kultur i Väst), Anette Andersson Huber (producent, Kultur i Väst), Gunilla Levén (M)

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se