Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Kultur- och demokratiministern inviger Museidagar i Norrköping 13 april

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 07:59 CEST

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Sveriges största museiförening, genomför anslutning till årsmötet, Museidagar. De pågår i två dagar och är ett tillfälle att träffa andra medlemmar och besöka arbetslivsmuseer. Museidagar med årsmöte förläggs på ny ort varje år. I år träffas vi i Norrköping. Vi besöker Arbetets museum, industrilandskapet och medlemsmuseerna Marmorbruksmuseet på Kolmården, Simontorps Brandkårsmuseum, Reijmyre Glasmuseum, Häfla Hammarsmedja och Finspångs Turbinhistoriska Museum. Antal deltagare: drygt 150 personer som representerar drygt 80 museer, myndigheter och organisationer från hela landet.

Dag ett – invigning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, prisutdelning, 20-årsjubileum och visning av Arbetets museum samt industrilandskapet.

Dag två – besök på arbetslivsmuseerna; Marmorbruksmuseet på Kolmården, Simontorps Brandkårsmuseum, Reijmyre Glasmuseum, Häfla Hammarsmedja och Finspångs Turbinhistoriska Museum.

Årets tema: ArbetSam 20 år

Plats för invigning – Arbetets museum, Norrköping

Inviger - Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Presentation av Årets Arbetslivsmuseum 2018

Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2018

Mer information och program hittar du härhttp://www.arbetsam.com/wp-content/uploads/2017/11/Program-Museidagar-2018_UTSKRIFT.pdf

Museidagar genom åren

2017 Falun - Olof Lavesson, ordförande kulturutskottet  

2016 Varberg - Anna Wallentheim, ledamot kulturutskottet 

2015 Västerås - Gunilla Carlsson, vice ordf i kulturutskottet 

2014 Linköping- Lars Amréus, riksantikvarie  

2013 Kristianstad- Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister 

2012 Göteborg - Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region 

2011 Gävle - Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister  

Kontakt:

Lovisa Almborg, verksamhetsutvecklare med kansliansvar, ArbetSam, 011-23 17 30 lovisa.almborg@arbetsam.com

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent, Arbetets museum, 011-23 17 26

helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping

011 - 23 17 30, 23 17 38

www.arbetsam.com

www.facebook.com/ArbetSam

info@arbetsam.com

ArbetSam är en museiförening som organiserar arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseer är museer som berättar om yrken och arbetsplatser. Sverige är i en internationell jämförelse, ett land av exceptionellt duktiga museibyggare. ArbetSam har omkring 570 medlemsmuseer.

På arbetslivsmuseerna berättar man om människor, deras liv och deras drömmar och om arbetets vardag men också om maskiner och teknik. Gemensamt för arbetslivsmuseerna är att man huvudsakligen arbetar med den senare delen av 1800-talets och 1900-talets historia.

Under den perioden utvecklades Sverige till ett industriland. Industrianläggningarna i Sverige lokaliserades till strömmande vatten och dammar där det fanns tillgång till vattenkraft. Sverige industrialisering skedde därigenom på små orter som sedan utvecklades till större bruksorter.

Många industrianläggningar har bevarats och visas idag upp som arbetslivsmuseer.

Dessa museer drivs till största delen av ideellt arbetade personer som berättar om den egna bygden och människorna som var verksamma där. Detta har varit möjligt genom de lokala museibyggarnas enträgna, tålmodiga och uppoffrande arbete. Det skulle vara omöjligt att förstå hur Sverige utvecklats det land det är idag, utan dessa ideella krafter.

I den svenska museiskatten finns idag cirka 1 500 arbetslivsmuseer som förmedlar industrisamhällets kulturarv.

Bevarandet av industrisamhällets kulturarv har i mycket stor omfattning överlåtits till civilsamhällets organisationer. Där finns de kunskaper och resurser som krävs för ett långsiktigt och hållbart bevarande av kulturarvet. ArbetSam arbetar för en vidare tolkning av industrisamhällets kulturarv genom att betona produktionens, sociala, politiska och kulturella sammanhang.ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan. ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetar för att:

stärka arbetslivsmuseernas identitet

skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

samordna arbetet i gemensamma frågor

sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

fördjupa kunskapen om det förgångna

för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

Framgångssaga

ArbetSam bildades 1998 på initiativ av Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet och Tekniska museet för att arbetslivsmuseerna skulle få en egen röst.

Ett 60-tal arbetslivsmuseer anslöt sig det första året och därefter har organisationen växt och växt. Efter 20 år är ArbetSam nu Sveriges största museiförening med omkring 570 arbetslivsmuseer samt 25 organisationer som medlemmar!

Arbetslivsmuseerna har trots små resurser cirka 10 miljoner besökare varje år.

Kontakt:

Lovisa Almborg, verksamhetsutvecklare med kansliansvar, ArbetSam, 011-23 17 30 lovisa.almborg@arbetsam.com

ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping

011 - 23 17 30, 23 17 38

www.arbetsam.com

www.facebook.com/ArbetSam

info@arbetsam.com