Landskrona stad

Kultur Skåne stödjer Fotostad Landskrona

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 16:28 CET

Region Skånes kulturnämnd har beviljat Landskrona stad 500 000 kronor för utvecklingsarbete inom ramen för ett besöks- och kunskapscenter för fotografi.

Regionen vill med bidraget stödja Landskrona stads vision att skapa ett nationellt centrum för fotografi och fotografiska kulturarvsfrågor. I underlaget till nämndens beslut konstateras att staden redan i år genom Landskrona fotofestival, har skapat en kulturhändelse av format för Skåne.

I en förstudie som utförts om läget för Skånsk fotografi, på uppdrag av Kultur Skåne, påvisas behovet av att synliggöra och profilera fotografi som en konstform samt att skapa ett resurs- och kompetenscentrum för professionella aktörer. Man ser Landskrona stads satsning för att göra fotografi till ett särskilt profilområde för staden som lovvärd och att den kan få regional och nationell relevans.

Gunlög Stenfelt, ordförande i Landskronas kulturnämnd säger: Självklart är jag glad över att vi har fått regionens stöd i Landskronas satsning i att bli ett nationellt centrum för fotografi. Detta visar tydligt att vi gjort rätt i vårt arbete med både Fotostad Landskrona och alla de delmoment som ligger i satsningen, däribland Landskrona Fotofestival.

Med det ekonomiska bidraget kan vi höja våra ambitioner ytterligare, men minst lika viktigt är att känna att regionen delar våra mål och ser att vi kan fullgöra en viktig roll för det regionala och nationella kulturlivet, säger Göran Nyström, kultur- och fritidschef i Landskrona

Vid frågor kontakta
Göran Nyström
Förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen
0418 47 05 82

Vision Fotostad Landskrona
Ett flertal starka aktiviteter inom kulturområdet för den fotografiska bilden, skall ge Landskrona en nationellt och regionalt tydlig profil av att vara en generös, tolerant och spännande stad för boende, företagsetablering och besök. Målet skall vara uppnått till år 2020.

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 42 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.