Järfälla kommun

Kultur till alla barn när amatörer möter proffs

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 15:50 CET

Amatörer möter proffs är en satsning på kultur i skolan som Järfälla Kultur i Järfälla kommun har ordnat varje år sedan 1994. Sättet att jobba med kultur för barn är unikt för Järfälla och har fått mycket uppskattning bland elever, lärare och föräldrar.

Det är lärarna, i samråd med eleverna, på varje skola som själva bestämmer vilken kulturform som eleverna ska få ta del av. Därefter matchar en kultursekreterare ihop skolan med en professionell kulturarbetare. Under några veckor varje höst får sedan elever från förskolan till högstadiet ta del och lära sig en ny kulturform. En Järfällaelev får delta i Amatörer möter proffs fyra gånger mellan förskolan och nian.

– Det som är speciellt med Amatörer möter proffs är att barn och unga får möta en professionell konstnär flera gånger under sin skolgång. De får arbeta kreativt på ett sätt som kanske skolan inte kan erbjuda och möta ett konstnärsperspektiv. Eftersom kulturen kommer till skolan når den alla barn, säger Tuula Rusanen, kultursekreterare.För mer information:

Tuula Rusanen, Järfälla kultur, Järfälla kommun
E-post: tuula.rusanen@jarfalla.se
Telefon: 08-580 296 27Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se