Nordens välfärdscenter

Kulturanknutet rusmedelbruk bland unga och immigranter och nya synpunkter på alkoholskador

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 09:49 CEST

Nordens Välfärdscenter Finland (NVC) organiserar de traditionsenliga Rusmedelforskardagarna i Köpenhamn den 27 till 29 augusti. Konferensen samlar 70 nordiska och internationella forskare för diskussioner och föreläsningar om alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel.

Kat (Catha Edulis) är en relativt ny drog i Europa och särskilt i Norden. Trots detta smugglas hundratals ton kat in i Norden varje år. Drogen smugglas särskilt från Holland och Storbritannien, där drogen är laglig, genom Danmark till de övriga nordiska länderna. Dr Axel Klein från University of Kent i England fokuserar på kats kulturanknytningar och dess plats i den internationella och nationella drogpolitiken.

Hur uppfattar unga i olika kulturer alkohol och droger? Dr Geoffrey P. Hunt från Aarhus universitet presenterar resultaten från sin studie om ungdomar i Hong Kong och San Fransisco och deras syn på berusning.

Det talas allt mer om hur alkohol påverkar andra än själva drickaren. Politiska linjedragningar inom tobakspolitiken har redan motiverats med de skador rökning åstadkommer på andra, men alkoholens påverkan på omgivningen är inte lika lätt definierad. Dr Anne-Marie Laslett från Turning Point Alcohol and Drug Centre i Melbourne, Australien ska diskutera för- och nackdelar med denna syn på alkoholkonsumtion.

Du kan följa konferensen via twitter: www.twitter.com/popNAD

För mera information, se det bifogade pressmeddelandet och konferensprogrammet (på engelska).

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.