Kulturrådet

Kulturarv, scenkonst samt bild och form i Jönköpings kulturplan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:36 CET

Landstinget Jönköpings län satsar på tre områden i sin kulturplan för 2014; scenkonst, bild- och form samt utvecklingsbidrag för kulturarvspedagogik och kulturutveckling för barn och unga. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur i hela landet.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet. Kulturplanerna visar att vissa konstområden har utvecklats starkare, exempelvis dans och bild & form.

Landstinget Jönköpings läns reviderade kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för 2014, bland annat tillgänglighetsfrågor och de nationella minoriteternas kultur.

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2014. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljarder kronor. Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se