Kulturarv utan Gränser

Kulturarv utan Gränser får ny ordförande

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 12:18 CEST

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) har fått en ny ledning med Christina von Arbin som ny styrelseordförande. Uppdraget sträcker sig minst 3 år.

- Jag ser fram emot att få delta aktivt i KuG:s viktiga arbete. Hot mot kulturarvet är hot mot människor i deras vardag. Att se kulturarvet som resurs i arbete för försoning och förståelse människor emellan i krisdrabbade områden känns därför verkligen som en hjärtefråga som jag med glädje kommer att engagera mig i.  

Kulturarvsfrågor i ett brett perspektiv har dominerat större delen av Christina von Arbins yrkesverksamma liv, som i grunden är utbildad arkitekt. Bland hennes positioner märks särskilt programsekreterare på Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer, samt utredare i ett antal offentliga utredningar. Hon har även haft flera internationella uppdrag och varit ordförande i Riksförbundet Sveriges Museer. 

- KuG:s styrka är arbetssättet, konstaterar Christina von Arbin efter sin introduktion till stiftelsens arbete. Att med svenska experter arbeta i konkreta lokala projekt över religions- och nationsgränser i nära samverkan med lokala institutioner och organisationer har visat sig vara en konstruktiv och i verklig mening framåtsyftande process. Jag kan konstatera att KuG uppvisar hållbara resultat i sitt arbete ute på fältet.

Kulturarv utan Gränser som verkat i över 15 år har bedrivit återuppbyggnads, utbildnings- och försoningsarbete framför allt på Balkan med start i Bosnien 1995.  De svenska museipersoner, byggnadsvårdare, och utbildningsinstitutioner som på ideell basis engagerat sig i verksamheten har därigenom över tiden ingått i ett allt bredare stöttande nätverk.

-Jag är mycket nöjd över valet av Christina. Av erfarenhet vet jag att hon är en engagerad och handlingskraftig person med enorma kunskaper och erfarenheter på just vårt område,  säger KuGs generalsekreterare Margareta Husén. Jag ser fram emot ett givande samarbete med henne, ett samarbete med många möjligheter till utveckling av stiftelsen.

För att läsa en mer utförlig presentation av Christina von Arbin, klicka här

Kulturarv utan Gränser bildades 1995 och är en svensk enskild organisation som verkar i 1954 Haag-konventionens anda om skydd för kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Kulturarv utan Gränser har hittills arbetat i det forna Jugoslavien med byggnadsrestaurering, museiutveckling och erfarenhetsutbyte. För närvarande finns ett regionkontor i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina samt ett lokalkontor i Pristina, Kosovo. Huvuddelen av arbetet utförs av lokala eller nationella samarbetspartners.