Kulturarv utan Gränser

Kulturarv utan Gränser får Smålands Akademis pris till Dag Hammarskjölds minne

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:44 CET

Stiftelsen Kulturarv utan gränser har i helgen tilldelats Smålands Akademis pris till Dag Hammarskjölds minne. Akademins motivering är att stiftelsen främjar mänsklighetens kulturella arv genom insatser för restaureringen av kulturminnen i forna Jugoslavien och visar genom sin verksamhet att arbete med att bevara och utveckla kulturmiljöer kan främja försoningsarbete och stärka människors stolthet och identitet.

Priset på 30 000 kronor delades ut av Smålands Akademis preses Birgit Friggebo vid Akademins högtidssammankomst i Kristine kyrka i Jönköping. 

-Det här priset betyder oerhört mycket för oss; Dag Hammarskjöld var en sann människorättskämpe och det en stor ära för oss att få en utmärkelse tillägnat hans minne och insatser, säger KuG’s ordförande Christina von Arbin när hon tog emot priset tillsammans med stiftelsens generalsekreterare Margareta Husén och hedersledamoten Bengt O. H. Johansson.

Det är första gången en organisation får priset, tidigare har det gått till enskilda personer och mottagare har bland annat varit journalisten Maciej Zaremba, diplomaterna Hans Blix och Jan Eliasson samt författarna Cordelia Edvardson och Kjell Albin Abrahamson.

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

För mer information kontakta:

 Karin Båge,

Koordinator

Tel: 08 32 20 71

E-post: karin.bage@chwb.org

Margareta Husén

Generalsekreterare

Tel: 08 32 20 72

Epost: margareta.husen@chwb.org

 

www.chwb.org

Kulturarv utan Gränser är en svensk enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda både materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Vi arbetar även med att använda dessa i stärkandet av demokratiska processer och mänskliga rättigheter. KuG är opartisk när det gäller konflikters parter, men inte neutral när det gäller rätten till kulturarvet