Hushållningssällskapet

Kulturarvet, en resurs i landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:30 CET

Hushållningssällskapet har, i samarbete med Göteborgs universitet fått medel från Riksantikvarieämbetet för att ta fram en skrift om hur kulturarvet kan användas som en resurs i landsbygdsutveckling.

Skriften tar avstamp i det seminarium som anordnades i Folkets Hus i Munkedal förra året och som gick under namnet Kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling, vilket lockade cirka 50 deltagare från olika organisationer, företag och föreningar. Här diskuterades bland annat hur kulturarvet idag används som bas i många olika verksamheter. Bland annat inom turismen som är en starkt växande näring och utgör en stor potential för utveckling på landsbygden. Likaså använder många organisationer, företag och kommuner kulturarvet och kulturmiljön i sin marknadsföring, ibland utan att vara medvetna om det.

Nya kontakter
Det behövs därför en ökad medvetenhet om hur kulturarvet används och dess faktiska betydelse.  Dagen ledde fram till att många kontakter knöts och nya möjligheter till samarbete kunde skönjas. Skriften är ett sätt att presentera många av de goda idéer och tankar som presenterades den här dagen.

Inspirationskälla
Skriften kan användas som en inspirationskälla till alla som är intresserade av att utveckla det lokala kulturarvet och sin hembygd. Den kommer även att användas inom den utåtriktade verksamheten som Hushållningssällskapet bedriver på kulturreservatet Åsnebyn, som referenslitteratur vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet i samarbeten med Västarvet samt inom Norra Bohusläns utvecklingssamarbete (ICZM). Därigenom kommer skriften att få en bred spridning över ett stort geografiskt område och samtidigt användas inom både kommuner, regionen, universitetsvärlden och organisationer. 

Ansvariga redaktörer är antikvarie Sara Roland och arkeolog Erika Eriksson från Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Institutionen för kulturvård/Mariestad, Göteborgs Universitet och ICZM

Sara Roland
sara.roland@hush.se
070-433 77 21
0521-72 55 26

Erika Eriksson
erika.eriksson@hush.se
073-96 81 300

Hushållningssällskapet Väst är en fristående och medlemsbaserad kunskapsorganisation som vill öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och konsumenternas kunskaper om mat. Läs mer om oss på www.hush.se/vast