Västarvet

Kulturarvet i fokus när Spektrum belyser Sveriges nationella minoriteter.

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 06:50 CEST

Spektrum är ett projekt som syftar till att öka kunskapen om Sveriges nationella minoriteter. Med kulturarvet som pedagogisk utgångspunkt kan bilden av vårt samhälle synliggöras – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden. En stor del av projektet Spektrum handlar att skapa förutsättningar och aktiviteter för den regionala turnéversionen av utställningen Vi är romer. Söndag 2 november invigs första anhalten för Vi är romer på Falbygdens museum i Falköping.

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Inte sällan landar vi i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta med historia och kultur som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Spektrum – en mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter

Västarvet har skapat konceptet Spektrum – mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Spektrum ska fungera som en plattform för dialog av och med medborgare kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter. För oss är det ett sätt att utveckla metoder för dialog utifrån förutsättningar, behov och möjligheter.

Spektrum har formulerats som ett erbjudande till kommuner i Västra Götaland med förhoppning att skapa en metod för arbete med integration i förhållande natur- och kulturarv.

Spektrum kommer att bedrivas de närmaste tre åren – med turnerande utställningar, aktiviteter, konst, teater, musik och sannolikt avslutas med en större festival 2017. Med Spektrum vill vi skapa tydliga och relevanta kopplingar till kulturarv, identitet och framtidsfrågor i Västra Götaland.

Vi är romer – på regional turné

Under perioden hösten 2014 till 2016 kommer Vi är romer att turnera runt på tre orter i Västra Götaland – Falköping, Trollhättan och Borås. På varje ort kommer ett antal aktiviteter att kopplas till utställningen, som föreläsningar, workshops, konst och musik.

Den regionala turnéversionen av Vi är romer invigs på Falbygdens museum i Falköping av bland annat kulturnämndens ordförande Alex Bergström.

Inom Spektrum samarbetar bland annat Trollhättan Stad, Falköpings kommun, Borås Stad, Författarcentrum Väst, Folkteatern, KulturUngdom samt förvaltningarna Västarvet och Kultur i Väst inom Västra Götalandsregionen.

För frågor och mer information:

Monica Gustafsson
Västarvet
Processledare Spektrum
Tfn: 0706 - 46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se


Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se