Västarvet

Kulturarvet som resurs i tider av förändring - Kulturarvsakademin bjuder in till seminarium i Åmål.

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 12:06 CET

Välkommen till ett möte om kulturarv som utvecklingskraft vid samhällsförändringar, förändrade livsmönster och livsvillkor. Ett seminarium som blir ett stöd för att börja tänka på ett annat sätt – på kulturarvet som resurs för tillväxt och hållbar utveckling. Mötet vänder sig till politiker, tjänstemän, museianställda, föreningar och forskare i Västra Götaland. 

I Västra Götaland går ett långsamt flöde av människor och resurser från landsbygd och landsortskommuner mot större tätorter. I vår region är det Göteborgsregionen, men också Borås och delar av Trestad som ökar sin befolkning. Underlaget för offentligservice försvagas i motsvarande grad och detta riskerar också att dra undan grunden för kulturarvsinstitutionerna och kulturarvsarbetet i avfolkningsområdena.

Den här dagen, som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen och Åmåls kommun, blir ett stöd för att börja tänka på ett annat sätt – på kulturarvet som resurs för tillväxt och hållbar utveckling. Mötet vänder sig till politiker, tjänstemän, museianställda, föreningar och forskare i Västra Götaland.

Välkommen till Kulturarvsakademin i Åmål 25 mars! Obs. Anmälan innan 17 mars.

Program 25 mars i Åmål

Moderator för dagen är Kristina Matsson, författare till boken Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden.

10.30 Kaffe och registrering

11.00 – 12.00 Riksantikvarie Lars Amréus: Bevara, använda och utveckla kulturarvet

12.00 – 12.30 Thomas Ekberg, Chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen. Kulturarvet och det goda livet i Västra Götaland.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Christer Gustafsson – Från Hallandsmodellen till kreativa kraftfält i Skaraborg. Vad kan kulturarvssektorn lära sig?

14.30 – 16.00 Lokala och regionala aktörer presenterar initiativ (Dalslands kulturplan och Åmåls kulturstrategi med flera).

Anmälan & information

Deltagande är gratis. Anmälan före den 17 mars till Katarina Jannesson, Västarvet
E-post: katarina.jannesson@vgregion.se eller telefon: 010-441 42 02

Mer information om seminariet: Johan Öberg, Kulturarvsakademin
via e-post: johan.oberg@konst.gu.se eller telefon 0708-73 59 78.

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Critical Heritage Studies vid Göteborgs universitet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Världskulturmuseet & Västarvet.

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se